STORTINGET (Nettavisen): I Folkehelsemeldingen slapp helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) nyheten om et mulig forbud mot salg av tobakksvarer på nett, noe som fikk både snusbønder og Fremskrittspartiet til å reagere.

Til tross for at helsedepartementet uttalte til Nettavisen at snusbøndene og andre produsenter skulle få komme med innspill i høringsrunden, kunne Nettavisen kort tid etter fortelle at ingen av aktørene fikk lov til å møte opp da høringen fant sted på Stortinget.

Les også: Kjerkol lovet å lytte til snusbøndene: Nå nektes de adgang

Tobakkslobby og helsepolitikk

Begrunnelsen var Norges forpliktelser gjennom tobakkskonvensjonen. Kort fortalt sier denne loven at tobakksindustrien ikke skal påvirke helsepolitikken.

Men akkurat dét bryr ikke Fremskrittspartiet seg om. Stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Morten Wold inviterte denne uken samtlige norske tobakksprodusenter til en egen innspillrunde.

– Jeg føler jo at vi er litt rabulister som inviterer dere hit, men vi mener det er viktig å lytte til dere som produserer lovlige varer, sa Fremskrittspartiets Bård Hoksrud.

I rommet satt den norske tobakksnæringen. Blant dem, verdens største tobakksprodusent Philip Morris, representert av tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Kristian Tonning-Riise.

– Vi jobber for en røykfri fremtid, fortalte Tonning-Riise.

Vil vurdere forbud mot salg av sigaretter

Cathrine Drivdal møtte på vegne av familiebedriften M Sørensen, som har solgt tobakksvarer i over 200 år.

– Vi står i en situasjon hvor vi med et pennestrøk kan bli satt på bar bakke, sa hun fortvilet.

Hun poengterte at hun er for en streng regulering av bransjen, men at fakta må ligge til grunn:

– Vi ble målløse av det tynne og feilaktige faktagrunnlaget. Jeg må si jeg stusset på at ingen av oss som driver med dette ble involvert. Da ville vi foreslått å se på et forbud mot salg av sigaretter. Vi ville bedt regjeringen se på om man skal stramme inn på grensen for hvor mye nikotin som skal være lov i snus. Og kanskje burde regjeringen sett på et forbud mot salg av tobakk i butikk, sa Drivdal da det var hennes tur.

Lyttet, smilte og avviste nye forslag

– Vi skal ta med oss alle innspillene når vi jobber med folkehelsemeldingen, lovet Bård Hoksrud.

Men de fleste forslagene som kom under møtet, ble avvist bare minutter senere:

– Er det aktuelt å se på grensa for hvor mye nikotin som skal være lov i snus?

– Der opplever jeg at det er en indre justis i den norske snusbransjen, hvor de fleste legger seg under 45 mg. Utgangspunktet mitt er at folk skal få vite om skadepotensialet, så ta valget selv, sier Hoksrud til Nettavisen.

– Hva med forslaget om å forby salg av tobakksvarer i dagligvarebutikker?

– Nei, det tror jeg ville gjort det vanskelig for mange.

– Forby salg av sigaretter, da?

– Vi er ikke for forbud, vi er for å opplyse folk. Jeg tror de fleste folk er innforstått med at det er en helserisiko ved å røyke. Så er det jo litt paradoksalt at vi plutselig ser at flere unge folk begynner å røyke igjen, til tross for at politikerne har innført en rekke begrensninger. Til syvende og sist må voksne folk ta egne valg, selv om det ikke er sunt, sier han.

– Hva var egentlig poenget med dette møtet, du har jo allerede gjort det klart at du er mot forslaget til regjeringen?

– Det var nødvendig fordi vi ville la aktørene få mulighet til å legge frem synet sitt. De andre partiene ble også invitert til å delta.

– Har du brutt noen lover ved å invitere dem hit?

–Det får noen eventuelt gjøre en juridisk vurdering på. Vi er opptatt av at de som blir rammet av lover og regler, skal få komme til orde. Jeg har til og med hatt møter med produsenter av medisinsk cannabis, ler Hoksrud.

– Ironisk

– Fremskrittspartiet påstår at de vil dempe offentlig pengebruk. Da er det smått ironisk at de løper tobakksindustriens ærend når vi vet at konsekvensene av røyking alene koster norske skattebetalere opp mot 80 milliarder kroner i året.

Det sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til Nettavisen.

– Det er provoserende at et tidligere regjeringsparti i Norge velger å handle stikk i strid med det hele resten av verden har blitt enige om, nemlig å ikke la tobakksindustrien få påvirke politikk.

Og hun stopper ikke der:

– Fremskrittspartiet bidrar med dette til å legitimere en bransje som motarbeider folkehelsearbeidet både i Norge og i resten av verden. De viser her at de setter tobakksindustriens inntjening over hensynet til folkehelsen. De svikter barn og unge, men også alle dem som allerede er avhengig av nikotin og tobakk, sier Stenstadvold Ross.