Gå til sidens hovedinnhold

Graver fram dødsleirens dystre hemmeligheter

Bare 68 mennesker overlevde Hitlers mest effektive dødsleir. Lea (6) var blant de over 250 000 som ble gasset ihjel.

Sobibor er regnet som en av tyskernes mest effektive og brutale dødsleirer under andre verdenskrig. Over 250 000 mennesker skal ha blitt drept.

Ingen ble spart, selv ikke barn, og kun 64 mennesker skal ha overlevd grusommehetene i leiren.

Dessverre er det lite vi vet om dødsleirene som eksisterte i Polen, takket være tyskernes iherdige innsats for å slette alle spor om deres eksistens. Da nyhetene om at Sovjetuniones tropper nærmet seg, var tyskernes taktikk å jevne leirene med jorden. Etterpå ble det plantet trær og vekster over det tidligere leirområdet for å skjule sporene.

HTML EMBED

Tyskerne ryddearbeid, og kun få overlevende etter leirene, har gjort arbeidet med å dokumentere hva som foregikk og hvordan leirene opererte, vanskelig for historikere.

Men nå ser det ut til at arbeidet kan bli litt lettere. Den israelske arkeologen Yoram Haimi har drevet utgraving i Sobibor siden 2007, og nå bærer det møysommelige arbeidet hans frukter, skriver MSNBC.

Fant gasskammer

Forskerne har ikke visst nøyaktig hvordan dødsleiren så ut, eller hvor gasskamrene lå. Det kan arkeologens utgravning nå gi svar på.

Yoram har også funnet benrester og aske etter kremerte lik i jorden i Sobibor, i tillegg til smykker, nøkler og mynter som har hjulpet å identifisere hittil ukjente ofre.

– Fordi man har så lite informasjon om Sobibor, er hver lille gjenstand vi finner utrolig viktig. Ingen visste hvor gasskamrene lå i leiren. Tyskerne ville ikke at noen skulle finne ut hva som lå her. Men takket være det vi har gjort, lyktes de ikke, forteller Yoram.

Drepte seksåringer

Arkeologen og hans team har en møysommelig og langsom arbeidsmetode, der de deler området opp i mindre firkanter, for så å sile jorden i firkanten gjennom et filter.

Det er på denne måten Yoram og hans kollegaer kommet over flere små gjenstander, blant annet noe de kaller for «symbolet på Sobibor»: en identifikasjonsbrikke av metall som tilhørte seks år gamle Lea Judith de la Penha.

– Tyskerne diskriminerte ingen. De drepte unge jenter også. Den brikken har ventet i 70 år på å bli funnet, forteller Yoram.

På grunn av vanskelige arbeidsforhold i Sobibor, har arkeologen også benyttet seg av mer avansert utstyr som bakkepenetrerende radar og satellittbilder.

På denne måten ha han blant annet klart å finne stedet hvor tyskerne satte ned stolper for å sette opp gjerdet med piggtråd rundt leiren, et viktig steg i å forstå tyskernes utforming av leiren.

Ren dødsleir

Sobibor, og de nærliggende leirene, Treblinka og Belzec, var alle leire som nazistene ikke engang prøvde å «skjule» som arbeidsleirer. De var rene dødsleirer og var designet spesifikk for å utrydde jøder.

I Sobibor ble ofrene transportert til leiren i togvogner, stuet sammen som kveg. Mange ble gasset i hjel rett etter ankomst.

En av de viktigste funnene er den såkalte «Himmelfahrstrasse», eller «Himmelveien». «Himmelveien» ble brukt til å marsjere de dødsdømte, som oftest nakne, direkte til gasskamrene.

Veien ble oppdaget etter Yoram fant stolpemerkene som markerte veien. Ut ifra dette klarte arkeologene å finne ut hvor gasskamrene var plassert i leiren.

Yorams utgravinger har også avslørt at tyskerne hadde interne togruter i leiren og at fangene ble holdt innesperret et annet sted i Sobibor enn først antatt.

Etter store funn av tomme patronhylser, har man også klart å finne leirens henrettelsesområde.

I tillegg har man funnet store mengder med personlige eiendeler, som smykker, ringer og klokker, som tilhørte Sobibors mange hundre tusen ofre.

Over 250 000 slaktet

Tidligere har man antatt at rundt 250 000 jøder ble drept av tyskerne i løpet av en 18 måneders periode i Sobibor. Yoram mener det reelle tallet er mye høyere, etter den høye konsentrasjonen av menneskeaske som han har funnet rester av i jorden.

Leiren var i drift fra 1942 til et fangeopprør brøt ut i 1943. Da valgte tyskerne å slette sine spor, og etter den tid har det vokst en stor skog over området.

Nå har man altså ved hjelp av arkeologi fått avdekket hittil ukjent og uvurderlig informasjon i en av annen verdens krigs verste dødsleirer. Yoram Haimi mener at med færre og færre overlevende i live etter annen verdenskrig, er arkeologi nøkkelen til å finne ut mer om Holocaust i fremtiden.

Yoram ønsker å fortsette med utgravinger i Treblinka etter han er ferdig med Sobibor.

Kommentarer til denne saken