Gå til sidens hovedinnhold

Solid kraftgevinst for Norske Skog

Verdiøkning på kraftkontrakter ble på 1,4 milliarder i fjerde kvartal 2009.

I fjerde kvartal har Norske Skog fått en gevinst etter en økt verdi på kraftkontrakter på 1,4 milliarder kroner. Dette gjelder høyere verdi på langsiktige avtaler i Norge, Brasil og New Zealand. Verdiøkningen har ingen kontanteffekt.

Selskapet har også nedskrivninger knyttet til fabrikkanlegg på 230 millioner kroner i fjerde kvartal, og har tatt avsetninger i forbindelse med nedbemanninger på 90 millioner kroner.

Norske Skog varsler også at resultatet fra Sør-Amerika blir 50 millioner kroner svakere i fjerde kvartal 2009 enn i tredje kvartal. Dette skyldes lavere volum og lavere priser i tillegg til høyere kostnader og ugunstige valutaforhold.

De har også kostnadsført 27 millioner kroner innen energisegmentet knyttet til reklassifisering mellom brutto driftsresultat og andre gevinster og tap fra tredje kvartal.

Papirprodusenten opplyser at avskrivningene i fjerde kvartal vil ligge 150 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal på grunn av et større investeringsprosjekt ved den australske fabrikken Norske Skog Boyer medfører at forventet økonomisk levetid for papirmaskinene på fabrikken blir forlenget. Selskapet opplyser at levetiden er forlenget fra 1. januar 2009, men virkningen ikke er blitt reflektert i regnskapet før i fjerde kvartal.

Finanspostene for fjerde kvartal vil i stor grad bestå av netto rentekostnader.

I fjerde kvartal hadde selskapets handelsveide valutakurv en snittverdi på 79,7 mot 85,0 i 3. kvartal 2009. Ved utgangen av året indeksen på 80 og ligger dermed på samme nivå som fra forrige kvartalsskifte.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken