(YEYE): Selv om sommeren fortsatt er månedsvis unna, så betyr det ikke at den ikke kommer. Vær ute i god tid og planlegg sommerjobben allerede nå.

Vi har har knapt nok rundet et nytt år, men en del bedrifter har allerede begynt å søke etter sommervikarer. Et enkelt søk på «sommerjobb» på Finn.no resulterer i 1345 stillinger, og tilsvarende 92 stillinger ved søk i NAVs database.

- I offentlig sektor ser vi at arbeidsgiverne begynner å planlegge sommervikarer tidligere enn før, opplyser informasjonsansvarlig i Manpower May Gry Ljøterud i en e-post til yeye. Alle vet at sommeren kommer, men vi begynner å pushe kundene til å planlegge sommervikarer rundt påsketider.

- Når er det mest pågang på sommerjobbene?
-Vi har størst pågang av sommervikarer i mars og mai. I august kommer også mange søkere. Da er mange ferdige med studiene og søker faste jobber, forteller hun.

En fot innenfor
Ljøterud forteller at Manpower i fjor gjorde en undersøkelse blant 2000 bedrifter, som viste at 75.000 norske bedrifter skulle rekruttere 300.000 sommervikarer. 44 prosent svarte at de skulle benytte sommervikarer. -Vi har vanskelig for å se for oss at dette blir noe annerledes i år, fortsetter hun. Sommerjobb er for ungdom en gylden mulighet til å få en nyttig erfaring med arbeidslivet:

– Sommerjobben kan både være en inspirasjon til senere studievalg og den kan være en vei inn i arbeidslivet. Mange bedrifter ansetter mennesker som de tidligere har benyttet som sommervikarer, sier Ljøterud. Typiske sommerjobber er resepsjon, kontor, sentralbord, lager, produksjon, ordremottak, bygg og anlegg. Jo mer ansvar og kompetanse som kreves, jo vanskeligere er det å erstatte med vikar. Men mange kunder velger å skille ut deler av en stilling til vikariater, eksempelvis enklere kontorarbeid og andre funksjoner av en tyngre stilling.

- Merker dere noen nye trender i årenes løp? Er ungdom blitt mer kresne i jobbvalgene?

- Ja, og det har med etterspørsel å gjøre. Markedsverdien på kandidatene har økt. Mange tror de kan gå ut i tyngre stillinger når de er nyutdannet. Flere kan også det enn tidligere, men da trenger de mye mer opplæring. Den store tilgangen på stillinger vi ser i dag gjør at det er lettere å få spennende oppdrag nå enn tidligere, forteller Ljøterud.

Slik søker du sommerjobb

  • Finn ut hva som er viktigst. Er det å tjene penger, få relevant erfaring eller foten innenfor ønsket bedrift du ønsker å jobbe i.
  • Start tidlig. Bedriftene begynner å bemanne til sommerjobbene tidligere enn før.
  • Bruk bemanningsbedrifter. De kan være inngangen til både sommer- og fastjobben.
  • Registrer deg i CV-databaser og kontakt aktuelle arbeidsgivere.
  • Vær fleksibel og åpen. Det er mange drømmejobber og mange muligheter bare du griper mulighetene.
  • Sørg for arbeidskontrakt og ordnede forhold.

- Hvordan går man frem som jobbsøker hos dere i Manpower?

- Når du kommer til oss som sommerjobbkandidat, blir vi kjent med deg og vet når du har studiefri neste gang, forklarer Ljøterud. Da vet vi om vi har andre tilbud til deg, kanskje tidlig i studietiden. Dette fører ofte til at vi får et «langvarig forhold» og du får muligheten til viktig og relevant erfaring. Det å få foten innenfor en ønsket arbeidsplass er viktig. Da får du vist hva du kan, og det er lettere å få spennende jobber der senere. Mange tar ekstrajobber for å få komme fremover i køen når de spennende stillingene skal besettes.

- Når vi finner aktuelle kandidater som har registrert sin CV på manpower.no inviterer vi til intervju. Der møter du en konsulent som gir deg råd i forhold til arbeidsmarkedet og intervjuer deg til aktuelle jobber. Vi er bindeleddet mellom kunden og deg som medarbeider. Et tips når du legger inn CV’n er å søke mer enn bare sommerjobb. Vi ser på våre kandidater som potensielle kandidater til andre jobber også, også faste jobber, fortsetter hun.

Husk dine rettigheter

Selv om du kanskje er ny på jobbmarkedet betyr det ikke at du ikke har rettigheter. Noen av dine viktigste rettigheter er:

Arbeidskontrakt
En skriftlig arbeidskontrakt er viktig å ha på plass før du begynner i jobben. Formaliteter som opplysninger om lønn, arbeidstider, prøvetid og andre betingelser bør være fastsatt i kontrakten. Husk å lese betingelsene nøye, kontrakten er bindende i det begge parter har signert.

Opplæring med lønn
Du har krav på opplæring og denne opplæringstiden skal være lønnet.

Lønn
VI har ingen lovfestet minstelønn i Norge, så så lenge du godtar lønnen fra arbeidsgiver ved å signere kontrakt, så kan sistnevnte tilby deg hvilken som helst lønn. Meld deg gjerne inn i en fagorganisasjon som forhandler lønn på vegne av de ansatte og som sikrer deres rettigheter.

Overtidsbetaling
Om du jobber mer enn 40 timer uken har du rett på overtidsbetaling. Tillegget skal være på minst 40 prosent. Er du under 18 år kan ingen pålegge deg overtidsarbeid eller nattarbeid. Det er imidlertid et par unntak som gjelder her, som for avisbud. Arbeidstakere under 18 år skal alltid ha fri minst 12 timer mellom hver arbeidsperiode.

Feriepenger
Du har krav på feriepenger og disse skal komme i tillegg til lønnen. Feriepengene inneværende år blir utbetalt påfølgende år.

Det er også lovfestet aldersgrenser for jobbsøkere:

13 år: Er du over 13 år kan du ansettes i arbeid som eksempelvis avisbud. Du kan jobbe opptil syv timer i døgnet og 35 timer i uken.
15 år: Har du fylt 15 år kan du ha en jobb som ikke er til skade for helsen din eller hindrer deg i skolegangen. Det kan for eksempel være jobb i butikk eller lagerarbeid.
18 år: Du regnes som voksen og har lov til å ta de fleste jobber. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforholdene dine på jobben.
20 år: Du må være fylt 20 år for å ha lov til å selge eller servere brennevin.

- Er det mange som drar til andre byer enn sitt hjemsted for å jobbe?
- Flere reiser inn til Oslo enn ut. Mange fra distriktene reiser til Oslo for å jobbe. Færre reiser ut. Tror også dette gjelder for de store byene ellers i landet, sier Ljøterud avslutningsvis.