Gå til sidens hovedinnhold

Songa-rigg får kontrakt

Songa Offshore har fått på plass en ny kontrakt for riggen Songa Saturn.

Riggen har fått en kontrakt med et konsortium ledet av det japanske oljeselskapet Nippon Oil Exploration Ltd. Kontrakten har en fast ramme på fire brønner som skal bores utenfor Libya.I tillegg omfatter kontrakten opsjoner på ytterligere fem brønner. Verdien på den faste delen er satt til 75 millioner dollar, mens de fem opsjonene har en samlet verdi på omkring 91 millioner dollar.De andre deltagerne i konsortiet er oljeselskapene CNPC International Ltd., Japex Libya Limited og Petrobras International Braspetro B.V..Riggen Songa Saturn går i dagen på en kontrakt til amerikanske Noble utenfor Ekvatorial Guinea som er på seks brønner med opsjoner på ytterligere to. Med den nye kontrakten er riggen sikret arbeid frem til begynnelsen eller midten av 2009 av hengig av opsjonserklæringer.Riggen skal til verft etter den første kontrakten for en oppgradering til å kunne bore på inntil 3.800 fots dyp. Deretter går riggen ti Libya for boring av en brønn for oljeselskapet Hess før den nye kontrakten iverksettes.Når det gjelder problemriggen Songa Mercur, så forventer Songa Offshore nå at riggen skal kunne være klar til 1. juli etter flere måneders utsettelser og kostnadsoverskridelser.Videre melder Songa at de nå har sluttført refinansieringen av selskapet og riggene.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre