Gå til sidens hovedinnhold

Mer av det samme

Den rødgrønne regjeringsplattformen er ingen thriller, men mer av det samme.

Det er vanskelig å hisse seg opp over Soria Moria 2, og det er enda vanskeligere å finne genuine nyheter.

Noe annet ville også vært en stor overraskelse. De tre rødgrønne partiene gikk til valg på stø kurs, og de fikk flertall på Stortinget til fire nye år. Og da er det ikke mer enn naturlig at den politiske plattformen også gjenspeiler det de gikk til valg på.

Du kan lese høydepunktene her:Soria Moria 2 i korte trekk

Dersom du vil lese hele dokumentet, finner du det her:Politisk plattform for flertallsregjeringen

Som et handlingsprogram er formuleringene slappe og lite konkrete. Store deler av dokumentet faller på den såkalte «svadatesten» - altså testen på om det er mulig å si seg enig i det motsatte. For eksempel: «Vårt mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv».

Gadd se den regjering som ville sagt det motsatte.

Av konkrete saker skal skattetrykket være stabilt, staten vil opprettholde statlig eierskap i selskaper som DnB Nor, og man vil fortsette arbeidet med å forbedre og tette hull i velferdsstaten. Soria Moria 2 er ikke noe reformprogram, det er et program for fortsatt flikking.

De fleste kommentarene er da også ganske forutsigbare. Ingen er direkte sjokkert, og bedømmelsen er som en litt dårligere oppfølger (for å låne et kinofilmbegrep).

Når FN nylig har kåret Norge som et av verdens beste land, føler kanskje ikke statsminister Jens Stoltenberg behov for en brå kursomlegging heller.

Men på to områder er programmet skuffende - og det er på miljø og på innvandring.

Det er vel og bra at regjeringen setter seg svært ambisiøse mål for å få ned klimagassene, men det er for dårlig når det står igjen inntrykk av at man ikke tør å ta drastiske grep innenlands. Frykten er fortsatt satsing på den udokumenterte miljøeffekten av å kjøpe klimakvoter utenlands.

Den andre skuffelsen er innvandring. Bare et lite avsnitt er brukt på arbeidsinnvandring, og Norge bøyer seg igjen unna FNs ønske om å tillate mer arbeidsinnvandring av ufaglærte fra u-land. Det er usolidarisk og lite fremtidsrettet i et land som kommer til å få enorme behov for omsorgsarbeid og tjenesteyting.

Derimot bruker man stor plass på flyktning- og asylpolitikk, og man oppnår å skape et inntrykk av at også den rødgrønne regjeringen først og fremst ser på migrasjon og innvandring som et problem.

Det er ikke særlig progressivt, for å si det sånn.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken