Holdingselskapet, Søylen Eiendom - som ble etablert i 2003 - driver med salg og utvikling av eiendom. Konsernet leverer tall i neste uke.

Et av prestisjeprosjektene til eiendomsguttene er «high-end-magasinet» Eger på Egertorget i Oslo ,som er på hele 9.000 kvadratmeter.

- Det kostet en milliard kroner, men inneholder også investeringer i fire nærliggende eiendommer i Akergaten 16, Rosenkrantz gaten 11, og Øvre Slottsgate 18-20, sier en av hovedaksjonærene Carl Erik Krefting, til NA24.

Millionsmell
Driftsresultatet i Søylen Eiendom gikk i fjor med 3,4 millioner kroner i minus, sammenlignet med minus 1,2 millioner året før.

- Dette skyldes nedskrivninger i aksjeposter i Frognerstranda Holding (tidligere Zenzi Holding), og Convexa Kapital V, sier Krefting til NA24.

Det ordinære resultat ble minus 13,4 millioner kroner, sammenlignet med pluss 7,7 millioner kroner året før.

Selskapet har tre eiendomskonger som eiere. Det er selskapene Vatne International Ltd med Runar Vatne og selskapet CEK Holding med Carl Erik Krefting som begge har 40 prosent. Hans Petter Krohnstad, som er daglig leder, har 20 prosent av holdingselskapet gjennom selskapet HPK Eiendom.

God egenkapitalbase
Selskapet har en meget solid egenkapital med 320,4 millioner kroner ved utgangen i fjor. Den totale gjelden stiger og ble bokført til 48,5 millioner kroner i fjor, som er en kraftig økning fra kun 13 millioner kroner i gjeld året før.

Søylen Eiendom har stilt sine aksjer i datterselskapet S Holding som sikkerhet for denne gjelden – som er til kredittinstitusjoner - på 33,2 millioner kroner.

Regnskapet forteller at investeringer i aksjer og andeler hadde en kostnad ved anskaffelse på 31,5 millioner kroner. Men posten er nedskrevet til kun 5,2 millioner kroner.

Det finnes også langsiktige fordringer i selskapet på 130 millioner kroner med lengre enn et års forfall.