Gå til sidens hovedinnhold

Spam skremmer folk fra e-post

Den stadig voksende mengden uønsket e-post gjør at stadig flere vegrer seg for å bruke e-post som et effektivt verktøy, viser en ny amerikansk undersøkelse.

Det er pew Internet & American Life Project i USA som har gjennomført undersøkelsen. Resultatet indikerer at det er nødvendig med et krafttak mot spam før brukerne mister tiltroen til e-post.

Irritert
Av deltagerne i undersøkelsen svarte 86 prosent at de i større eller mindre grad ble irritert av spam.

Hele 29 prosent svarte at de benyttet e-post sjeldnere enn tidligere på grunn av veksten i mengden spam, en økning på 4 prosentpoeng i forhold til i fjor.

63 prosent forteller at de har mindre tiltro til e-post i sin alminnelighet, mens tilsvarende andel i fjor var 53 prosent, skriver IDG.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot