I helgen ble det kjent at den skadeskutte spanske banksektoren skal få tilgang på flere hundre milliarder kroner i ny krisehjelp.

Mandag morgen svarer investorene med lettelse og gir børsfest i hele Europa.

Glede på børsen
På Oslo Børs stiger hovedindeksen med 1,84 prosent til 394,54 poeng, men enda bedre går det på kontinentet. I Tyskland og Frankrike sendes børsene opp vel to prosent, mens det er eufori i Spania der markedet løftes med hele 4,6 prosent.

Her kan du følge utviklingen på børsene

Lettelsen spores også i obligasjonsmarkedet der renten på spanske statsobligasjoner faller tilbake. Det samme gjør prisen det koster å forsikre seg mot mislighold av både spansk stat og spanske banker.

Spania blir det fjerde landet som får hjelp. Tidligere har Hellas, Irland og Portugal fått sine krisepakker.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

100 milliarder
Pengene skal gå til spanske banker, og vil bli utbetalt av EUs krisefond. Det internasjonale pengefondet (IMF) stiller ikke opp med kapital i denne runden.

Ifølge en uttalelse fra Eurogruppen skal lånet dekke estimerte kapitalkrav med en sikkerhetsmargin i tillegg. I sum utgjør dette om lag 100 milliarder euro.

«Ifølge lederen for Europakommisjonen, Olli Rehn, er det Europakomisjonen i samråd med andre internasjonale eksperter som vil avgjøre det endelige lånebeløpet til Spania. Midlene skal tildeles spanske myndigheter og videre overføres til Fund for Orderly Bank Restructuring (F.R.O.B.) som vil få ansvaret for hvordan pengene skal fordeles mellom spanske finansinstitusjoner», skriver DnB Markets i sin siste markedsrapport.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg, får lånet en rente på cirka 3 prosent.

Rentesjokk
Det har vært mye usikkerhet rundt spanske statsfinanser den siste tiden. Dette merkes på statens lånekostnader.

Fredag nådde spansk statsobligasjon med 10 års løpetid en en rente på 6,23 prosent, 487 basispunkter (4,87 prosentpoeng) over tilsvarende tyske.

For en drøy måned siden ble det kjent at myndighetene måtte inn med 19 milliarder euro i storbanken Bankia. Den spanske staten eier nå 90 prosent i Bankia.

Spanias statsgjeld var ved utgangen av fjoråret på 735 milliarder euro, som tilsvarer 68,5 prosent av BNP.

«Bailout-lite»
«Pakken Spania mottar omtales som en «Bailout-lite», og skiller seg fra pakkene som Portugal, Hellas og Irland tidligere har mottatt. Siden midlene skal kanaliseres direkte til det nasjonale banksystemet, vil ikke Spania bli underlagt de samme kriteriene som de andre landene ble stilt overfor. Blant annet medfører dette at en kvartalsvis utsending fra Troikaen (Europakommisjonen, IMF og ECB) ikke vil komme til Spania for å kontrollere de spanske statsfinansene», skriver DnB.

Det bir ikke stilt like strenge krav til Spania som til de øvrige kriselandene. Det spekuleres i at årsaken til dette er at myndighetene allerede har foreslått betydelige innstramminger for 2012. Skattene skal opp og offentlige utgifter ned.