Gå til sidens hovedinnhold

Spår sjokkledighet i Norge

Norske økonomer tror vi får en arbeidsledighet som er langt høyere enn man tidligere har trodd.

For bare en måned siden trodde Statistisk Sentralbyrå (SSB) på en relativ hurtig økning i arbeidsledigheten, men likevel skulle ikke tallene bli høyere enn 3,2 prosent.

NA24 - din næringslivsavis

Nå torpederer en rekke norske sjeføkonomer prognosene, og mener vi kommer til å få en langt høyere arbeidsledighet - og at nedturen kommer til å vare betraktelig lengre enn antatt.

Fem prosents ledighet
- Det er vanskelig å tallfeste hvor høy arbeidsledigheten blir neste år, men prognosene som de fleste har i dag er nok for lave og lavere i forhold til nedgangskonjunkturen som vi hadde sist i 2002-2003, sier Olav Chen, seniorforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.

Han tror vi fort kommer over fem prosent arbeidsledighet, noe som er langt over SSBs anslag på 3,2 prosent neste år.

- Med tanke på at den globale resesjonen uten tvil er mye verre denne gangen enn da, og at norsk økonomi blir minst like hardt rammet denne gangen, så skulle man tro at arbeidsmarkedet også forverres mer enn i 2002-2003. Den gang toppet ledigheten i underkant av 5 prosent, ifølge SSBs AKU-tall.

- Passerer 100.000
Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Terra Gruppen, mener arbeidsledigheten avhenger veldig av hvor mange polakker som reiser hjem, men tror vi kan passere 100.000 arbeidsledige allerede neste år.

- Det er vanskelig å spå. Dette er avhengig av hvor mange polakker som reiser hjem. Med nullvekst i BNP, nedgang i sysselsettingen og økt befolkningsvekst vil vi passere 100.000 ledige dersom polakkene ikke reiser hjem.

Hard landing
Også Inge Furre, sjeføkonom i Sparebanken Møre tror vi får en langt høyere ledighet enn tidligere antatt.

- All usikkerhet er knyttet til hvor dårlig det går. Ledigheten kan stige mer enn det som er konsensus 2009 og 2010 sett under ett. Generelt tror jeg risikoen er større enn de store prognoseinstitusjonene har sett for seg, sier Furre, og legger til:

- Vi ville fått en relativt hard landing uten finanskrisen som har kommet inn i høst, nå går vi inn for en veldig hard landing, mener Furre.

Negative optimister
De mest optimistiske anslagene kommer fra Nordea, DnB Nor og Fokus Bank, men selv disse anslagene ligger langt over tallene fra både SSB og prognosen i statsbudsjettet. Alle anslår en ledighet på 4 prosent i løpet av 2009.

- Vi har anslått en ledighet på fire prosent i utgangen av 2009, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Fokus Bank, men legger til at dette er et høyst usikkert anslag.

- Dette er avhengig av hvor raskt rentekuttene og den ekspansive finanspolitikken vil fungere i realøkonomien, og dybden i finanskrisen kan bli langt større dersom tiltakene ikke kommer tidsnok, sier Jullum til NA24.

Taperbransjene
Det er, ikke overraskende, innen bygg og anlegg at de fleste oppsigelsene vil være.

- Det er særlig innen bygg og anlegg vi vil se høy ledighet, men også industri, varehandel, reiseliv og transport er bransjer som vil slite, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB Nor Markets til NA24.

- Sykliske sektorer vil helt klart merke omslaget først og har allerede gjort det. Det er for eksempel bygg og anlegg. Industrien er også utsatt, men der har i hvert fall konkurranseutsatt sektor heldigvis denne gangen ikke fått en sterk krone mot seg, sier Olav Chen, og peker på service som en sektor som vil slite.

- Denne gangen vil dessuten servicesektoren trolig merke det minst like mye som følge av konsumveksten de siste årene har vært for høy og at sparingen stiger.

Langvarig nedtur
Det som ikke minst er dårlig nytt er at ledigheten vil vedvare lenge. Ingen av økonomene NA24 har snakket med spår en snarlig nedgang i arbeidsledigheten - snarere tvert om.

- Når vil vi se et fall i ledigheten igjen?

- Jeg tror ikke det snur før i 2011, sier Furre til NA24.

Andre sjeføkonomer er hakket mer optimistiske, og tror vi kanskje ser en topp i arbeidsledighetsnivåene i 2010. Men det hersker stor usikkerhet rundt anslagene - det eneste økonomene er enige om er at ledigheten skal høyt opp.

- Det er avhengig av internasjonale konjunkturer. Det vil trolig komme en stor stimulanspakke i USA fra den nye administrasjonen under Obama. Veldig mye avhenger av dissse konjunkturene. Nå har husholdningssektoren gått over i sparemodus og bedriftene investerer ikke. Men rentefall vil gjøre nedgangstidene lettere å bære, sier Andreassen i Terra Gruppen.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker

Kommentarer til denne saken