Amerikanske forbrukere økte forbruket med 1,3 prosent i august. Det viser tall fra det amerikanske handelsdepartementet.

NA24 - din næringslivsavis

Samtidig økte inntektene til husholdningene med 0,2 prosent.

Økonomene forventet at forbruket ville øke med 1,1 prosent, mens inntektene ville vise en oppgang på 0,1 prosent.

Spareraten ned
Revideringer viser at forbruket for juli ble justert opp til en vekst på 0,3 prosent fra 0,2 prosent som opprinnelig ble meldt. Inntektene ble justert fra uendret i juli til en vekst på 0,2 prosent.

De amerikanske forbrukerne er en viktig bidragsyter til en eventuell bedring i verdensøkonomien. Av den økonomiske aktiviteten i USA utgjør forbruket til husholdningene rundt 70 prosent, og det får positive effekter når amerikanerne åpner pengebøkene.

Spareraten til amerikanerne er på vei ned. I august lå sparing på 3,0 prosent av disponibel inntekter, mens den i juli lå på 4,0 prosent av disponible inntekter.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Dette er Private income/spending - USA:
Husholdningens inntekter omfatter alle inntektskilder som husholdningene kan anvende til forbruk eller sparing, og baserer seg på en spørreundersøkelse foretatt av det amerikanske handelsdepartementet.

Lønn er den viktigste. Denne kilden vil man allerede ha et bilde av fra sysselsettingsrapporter. Andre inntektskilder er blant annet leieinntekter, renter, utbytte, sosialstøtte og trygd.

Husholdningenes inntekter er en indikator for etterspørselen, men man må også se på forbrukstallet. For psykologiske faktorer kan føre til at husholdningene begrenser forbruket selv om ikke inntektene faller.