Gå til sidens hovedinnhold

Forsiktige norske småsparere

Men våre nordiske venner øker risikoen i sine aksje- og fondsporteføljer.

Nordnets Nordiske Sparebarometer viser at nordiske sparere, og nordmenn spesielt, har hatt en avventende holdning til aksjemarkedet i hele 2010. I tredje kvartal øker derimot nesten alle nordiske sparere risikoen i sine spareporteføljer ved å øke aksje- og fondsandelen og redusere kontantandelen. Men nordmenn gjør det motsatte.

- Hovedgrunnen til at nordmenn er mer forsiktige er at det norske aksjemarkedet ikke har vært like godt i 2010. Mens øvrige nordiske markeder har vært blant de beste i Europa har Oslo Børs hengt etter. Dette gjør også at de norske sparerne blir mer forsiktige, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet i meldingen.

Og han forsetter:

- I fjor kjøpte nordmenn i aksjer og aksjefond i bøtter og spann, mens vi nå har en fot på bremsepedalen. Oslo Børs har svingt mye i år, og har først den seneste tiden gitt positiv avkastning året sett under ett. Det har vært mye turbulens underveis som har påvirket de private sparerne. I første halvår var det mye uroligheter rundt gjeldssituasjonen i Sør Europa, etterfulgt av nervøsitet rundt veksten i verdensøkonomien og USA. I tillegg har det vært en vedvarende bekymring i forbindelse med etterdønningene av finanskrisen, og hva som vil skje etter frafallet av offentlige stimulansepakker. Private sparere har på grunn av alt dette sittet på gjerdet, og ventet på signaler som kan bidra til fremtidstro og optimisme i aksjemarkedet. Vi har sett tegn til økt risikovilje og optimismen mot slutten av tredje kvartal, og det blir interessant å se om dette vedvarer siden Oslo Børs nå brøt 400 og er på årsbeste, sier Skar.

De nordiske sparerne investerer mest i hjemlandets folkeaksjer. I Sverige og Finland holder man de klassiske telekom-konkurrentene Ericsson og Nokia varmt om hjertet, mens danske helst eier aksjer i vindmølleselskapet Vestas. Børskjempen Statoil er nå den mest populære aksjen blant nordmenn. Når det kommer til fondssiden er fremvoksende markeder populære investeringsobjekter for alle de nordiske sparerne.

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken