Gå til sidens hovedinnhold

Spesialkonsulent

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvaret for utvikling av grunneiendom, boligforsyning og byfornyelse. I de neste årene vil fokus være på transformasjon i de sentrale deler av byen og å legge til rette for bygging av 40.000 boliger. Aktuelle områder er bla: Bjø rvika, Ensjø, Fornebu, Økern, Grorud...De siste ti årene er det utviklet og solgt eiendom for nærmere 10 milliarder kroner. Etaten har ca 140 ansatte og holder til i moderne lokaler i Schous-kvartalet på Grü nerløkka. Vår visjon er å gjøre det bedre å bo i by ' n.

Avd.for system og organisasjon

Spesialkonsulent

Ltr. 41-44. (Utl. saksnr. 0119558). Fast f.o.m. 01.12.2003.

SEKSJONENS ANSVARSOMRÅDE:

 • Ansvarlig for optimalisering av anskaffelsesprosessen og ivareta rettslige og økonomiske interesser i EBY gjennom profesjonell anskaffelses- og kontraktsforvaltning.Videreutvikle dagens arbeidsprosesser og utredninger knyttet til EØS-avtalen vedrø rende offentlig støtte for salg av fast eiendom og tomtefeste.
 • Videreutvikle dagens arbeidsprosesser og utredninger knyttet til EØS-avtalen vedrørende offentlig støtte for salg av fast eiendom og tomtefeste
 • Budsjettoppfølging og kontraktsforvaltning av etatens fellesavtaler og intern service.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Operative anskaffelser.
 • Lede tverrfaglige anskaffelsesteam.
 • Prosjektdeltagelse.
 • Utredninger og saksbehandling.
 • Kvalitetssikring og oppfølging.
 • Rådgivning, informasjon og kompetanseoverføring.
 • Effektiviseringsvurderinger og analyser.
 • Bistå seksjonsleder i budsjettoppfølging.

KVALIFIKASJONER/ UTDANNING

 • Siviløkonom eller tilsvarende.
 • Krav til erfaring og kompetanse innen innkjøp/ anskaffelser, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Forhandlingserfaring.
 • Samarbeidsvillig - liker teamarbeid.
 • Positiv og fleksibel.

Kontakt: Margit B. Grønli, tlf. 234 83237 / 93 04 14 24.
Mail adresse: margit.gronli@eby.oslo.kommune.no

Søknad vedlagt kortfattet CV og merket saksnr.119558 sendes:
Avd. for system og organisasjon
Postboks 4753, Sofienberg
0506 OSLO.

Søknadsfrist: 03.10.2003.

www.eby.oslo.kommune.no
Vi kan tilby en utfordrende jobb med spennende og varierte arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø, samt gunstige pensjons- og forsikringsordninger og hyggelige kolleger

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar