Milliardæren og investoren Øystein Stray Spetalen saksøker staten, skriver dn.no.

SELGE BOLIG? Finn megler

Spetalen har kranglet med sin hyttenabo, entreprenøren Carl Christian Fon, i årevis.

Flytebrygge til besvær
Tidligere har striden også involvert campingvogner i strandsonen, men det er Fons enorme flytebrygge som gjør at Spetalen nå går til sak.

I 1997 kjøpte Spetalen en gedigen strandeiendom på Berganodden på Østerøya av Berit Bettum for 16 millioner kroner.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Fon eier en større landbrukseiendom som grenser mot Spetalens. Stridens kjerne er en flytebrygge på 34 meter med plass til 16 båter.

- Ikke lovlig
- Denne bryggen er ikke lovlig godkjent. Det er kun godkjent en brygge til 20 meters lengde, med plass til seks båter. Uten at jeg har mottatt varsel, eller at det er søkt om noen tilleggsutbygging er det nå etablert en brygge på mer enn 30 meters lengde, som er designet til 16 båter, sier Spetalen til dn.no.

Spetalen har klaget på Fons brygge til Sandefjord kommune. Kommunen kom først til at bryggen ikke var lovlig godkjent, men endret så synspunkt og besluttet at saken ikke skulle forfølges.

Saken avvist
Spetalen tok saken videre til Fylkesmannen i Vestfold, som avviste at det er et krav om byggesaksbehandling av naboens bryggeutvidelse.

Det byr i alle fall ikke på økonomiske problemer for Spetalen å forfølge sin hyttenabo i rettsapparatet. Spetalen er en av landets rikeste, med en formue på 2,8 milliarder kroner, ifølge finansbladet Kapital. Spatalen sier han ikke akter å gi seg i denne saken før den eventuelt er avgjort i høyesterett.

Spetalen hevder at dette dreier seg om prinsipper, og at en dom i denne saken vi gi ham en pekepinn på hvordan han selv kan opptre i strandsonen.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no