(SIDE2): The Charity beat har utført en undersøkelse på 600 personer i alderen 16 til 25 år. Personene led enten av anoreksi, bulimi eller overspising. Av disse fortalte 91 prosent at de hadde blitt mobbet og 46 prosent mente at mobbingen hadde bidratt til spiseforstyrrelse.

Charity beat er en stor britisk veldedighetsorganisasjon for personer med spiseforstyrrelser og deres familier.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Vil ligne forbildene
Susan Ringwood, sjef ved The Charity beat, sier at personer med bulimi og anoreksi ofte er besatt av tanken om å få perfekt kropp og et ønsket om å ligne kjendiser i magasiner. Men dette er ikke årsak til sykdommen alene, sier Ringwood. Hun mener det også handler om arv og hjernens kjemi.

- Men også ting som skjer med oss påvirker. Mobbing reduserer selvfølelsen og har man lav selvtillit er det en stor risikofaktor for å utvikle spiseforstyrrelse, sier hun til BBCNews.

Ringwood forteller at de har fått en rekke henvendelser fra ungdom utover undersøkelsen hvor personene sier at de tror deres sykdom er knyttet til mobbing.

Likevel påpekes det at det trengs ytterligere studier på sammenhengen mellom mobbing og spiseforstyrrelser.