(SIDE2:) Spiseforstyrrelser er utbredt både hos kvinner og menn, og det antas også å være store mørketall.

Mer fra Side2. no: Besøk forsiden

Spisestopp eller oppkast
I en ny kanadisk studie oppgir en av ti av de spurte kvinnene at de regelmessig hopper over måltider, det skriver Marie Claire 2,5 prosent av dem svarte også at de kaster opp, og bruker lakserende eller vanndrivende midler for å holde figuren.

Har aldri fått en diagnose
Ingen av de 1500 kvinnene som deltok i studien har blitt diagnostisert som spiseforstyrret tidligere. De regnes alle for å være urbane og majoriteten av kvinnene hadde høyere utdannelse. Gjennomsnittsalderen blant de spurte var 35 år, og studien ble gjennomført med spørsmål per telefon.

- Kvinner eksponeres for mange motstridende inntrykk og meldinger. De oppfordres til å slanke seg, men samtidig også til å spise for nytelsens skyld, sier professor Lisa Gauvin.

Hun sier at resultatene indikerer at en stor del av den kvinnelige befolkningen har uregelmessige spisemønstre.