(SIDE2): En undersøkelse nylig utført i Storbritannia, viser at gutter ned i 10-års alderen lider av spiseforstyrrelser. Og overraskende nok er det flere gutter mellom 10 og 12 år som har slike lidelser enn det er jenter i samme aldersgruppe.

- Veldig syke
Storbritannia er ikke enestående i så måte. Også her i Norge regner man med at 20 prosent av gutter i alderen 12 – 18 år risikerer å utvikle en spiseforstyrrelse. Det viser en undersøkelse ved Norges idrettshøgskole.

- Vi sier at i utgangspunktet så er kjønnsforskjellene mindre enn det man har trodd tidligere. Vi har også erfart hos oss at spiseforstyrrelser kan ramme svært unge gutter, helt ned i 10 års alderen, sier generalsekretær ved Rådgivning om Spiseforstyrrelser, Ingjerd Strøm Skreien til Side2.

Dersom du lider av spiseforstyrrelse:

- Snakk med venner og familie om det, de vet sannsynligvis at du har et problem, men ikke nødvendigvis hva som plager deg.

- Oppsøk samtalegrupper for å snakke med andre i samme situasjon.

- Kontakt med fastlegen eller helsesøster om du ikke ønsker å snakke med venner og familie. D

- Kontakt ROS på telefon 948 17 818 eller e-post dersom du ikke vil bruke familie eller fastlege.

- Innse at du trenger hjelp. Det er få som klarer å bli frisk på egen hånd.

- Du kan ha mangel på viktige mineraler og vitaminer som kroppen din trenger. Ta kontakt med lege slik at du kan finne ut om du trenger tilskudd.

(Kilde: ung.no)

- Hvor mange unge gutter i Norge som kan ha en spiseforstyrrelse har vi ingen tall på, men vi har konkrete tilfeller på svært unge gutter som har vært veldig dårlige, og har hatt anoreksi over ganske lang tid før de kom til behandling.

Usikker og sårbar
Årsaken til at de britiske guttene i perioder sulter seg eller kaster opp maten er flere. Enkelte gjør det for å slippe å bli mobbet for å være tjukke, andre gjør det for å klare å komme inn i moderne smale jeansbukser og dermed være lik vennene sine. Men bakenfor ligger det mer komplekse forklaringer.

Heller ikke for norske gutter handler spiseforstyrrelse om mat - men om å takle følelser og sosiale relasjoner, en måte å kommunisere på.

- Årsakene er de samme som gjelder for jenter. Det er snakk om en grunnleggende usikkerhet og en sårbarhet. For mange blir overgangen til tenårene vanskelig. Man blir da veldig fokusert på hvordan man ser ut og at man skal passe inn. Det kan utløse et veldig fokus på kropp, sier Skreien.

- Men det er veldig mye som spiller inn i utviklingen av slike lidelser, så det blir feil å si at det er fokus på det å være tynn som er det som gjør at man får spiseforstyrrelser. Det er mange andre faktorer i tillegg.

Vil være definert
En forskjell i årsak blir generelt tydeligere senere i tenårene.

- Norske undersøkelser viser det samme som den britiske, det å være tynn er en del av bildet. Men opp i tenårene ønsker guttene også være muskuløse, de vil ha en markert kropp. Dermed trener de mye og spiser lite. Det gjør jenter også i større og større grad nå en før, men dersom noe skiller gutter og jenter, så er det det at gutter trener mer og at de kan bruke dopingmidler for å få større muskler.

Undersøkelser om spiseforstyrrelser hos barn er i det siste også foretatt flere steder i verden, og resultatet bekymrer i stor grad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hjelpemidler
I Taiwan hadde 16 prosent av gutter mellom 10 og 12 tvunget seg selv til å kaste opp mat. For jenter er tallet 10 prosent. I USA hadde 4 prosent av skoleelever brukt avføringsmidler den siste måneden.

- Tall på barn og slike midler har vi ikke i Norge, men problematikken rundt avføringsmidler er kjent. Det er årsaken til at man ikke får kjøpt større mengder uten resept, blant annet.

Selv om tallene viser at urovekkende mange små barn lider av spiseforstyrrelser, er det vanligere å utvikle bulimi i slutten av tenårene - ofte fordi andre måter å miste vekt på ikke har ført fram. I alle tilfeller kan det i verste fall føre til døden, opplyser en britiske organisasjon for spiseforstyrrelser.

- En ubalanse eller farlig lavt nivå av mineraler, kan ødelegge de indre organene. Det kan føre til hjertestans. Hyppig oppkast kan også ødelegge tannemaljen, ødelegge svelget og spyttproduksjonen.

Men man kan bli frisk av spiseforstyrrelser.

- Man bli frisk, tre av fire av de som har spiseforstyrrelser blir helt friske. Noen vil ha en viss grad av enkelte symptomer og vil være mer sårbare resten av livet, sier Skreien, som sier jo fortere man får hjelp, jo bedre.

Får konsekvenser
Et problem er at gutter ikke oppsøker hjelp like raskt som jenter gjør. Gutter har en tendens til å vente til sykdommen er blitt mer alvorlig. De skal takle tingene selv.

- Det er en klar sammenheng mellom å gripe inn tidlig og blir raskere frisk. Før man har etablert et strengt regime med dårlige vaner. Spiseforstyrrelsen som først var en mestringsstrategi, fører senere til andre problemer.

For små barn kan spiseforstyrrelser ha innvirkning for resten av livet.

- Under-ernærer man kroppen i en fase der kroppen skal vokse, får det konsekvenser senere i livet. Et barn i en vekstfase som er på for lavt ernæringsnivå vil stoppe opp i lengdeveksten. Det kan være irreversibelt.

Mer fra Side2? Sjekk forsiden her!

(Kilde: ung.no, thesun.co.uk)