(SIDE2): Gravide kvinner som sliter på en rekke områder, for eksempel med angst, depresjon og er redde for å legge på seg under svangerskapet, er mest sårbare for å utvikle overspisingslidelse under svangerskapet, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Tilstanden kan være uheldig for både mor og barn, og føre til forhøyet fødselsvekt hos barnet, økt forekomst av keisersnitt og hyppigere bruk av epidural. Det øker også risikoen for at mor legger på seg mer en hva som er helsemessig gunstig.

- Når vi i tilegg vet at kvinner ofte ikke snakker med jordmødre og leger om at de har en spiseforstyrrelse, er det viktig at helsepersonell som jobber med gravide er årvåkne for denne lidelsen, poengterer sier forsker Cecilie Knoph Berg ved Folkehelseinstituttet.

Studien som er publisert i marsutgaven av International Journal of Eating Disorders er basert på de første 45 644 kvinnene som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Blant kvinnene er det 4 prosent som har en overspisingslidelse, og halvparten av disse utviklet denne etter at de ble gravide. Overspisingslidelse kjennetegnes ved at man spiser langt mer enn hva andre ville gjort, samtidig som at man mister kontrollen mens man spiser, og føler at man ikke klarer å slutte.

- Det at vi nå vet mer om hva som kjennetegner disse kvinnene er et viktig første skritt for å kunne fange opp kvinnene for å kunne tilby passende behandling. I neste omgang vil vi undersøke om overspisingslidelsen vedvarer også etter at kvinnene har født.

I motsetning til andre spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi som debuterer i ungdomstiden, vet vi at for mange debuterer overspisingslidelser først i 20-30 årene. Dette er tidspunktet hvor mange får barn.

Overspisningslidelse
Overspisingslidelse (engelsk: binge eating disorder (BED)) kjennetegnes av episoder med overspising uten den tilhørende kompenserende handlingen som er til stede ved bulimi. En overspisingsepisode kjennetegnes av at man mister kontrollen når man spiser. Man klarer ikke å stoppe før man har spist langt mer enn hva andre ville spist i samme situasjon. Man kan spise raskere enn vanlig, spise når man ikke er sulten, eller spise alene fordi man er flau over det store matinntaket. Ofte slutter man først når man er ubehagelig mett. Episodene etterfølges ofte av skam, vemmelse eller depressive tanker. En del personer med overspisingslidelse er overvektige.