*Nettavisen* Sport.

- Skiforbundet befinner seg i steinalderen

Foto: Morten Holm (Scanpix)

Nils Marius Otterstad er rystet over Skiforbundets nye regler. Skiforbundet slår kraftig tilbake.

20.05.10 19:44

- Det kan minne om at de skal ha kontroll over enhver handling en skiløper foretar seg. Alle skal overvåkes. Jeg trodde Norges Skiforbund var en interesseorganisasjon for folk som er glade i å gå på ski, men de er mer opptatt av å vise makta si. Det virker nå som de ønsker å framstå enda tydeligere som et enevelde.

Ordene kommer fra Nils Marius Otterstad, best kjent som manager for det private langrennslaget Team Xtra Personell, og er hans første reaksjon etter å ha skummet igjennom Norges Skiforbunds nye fellesregler. Reglene er vedtatt av styret i Norges Skiforbund, og hadde gyldighet fra 1. mai i år.

Fellesreglene gjelder for alle grener som er underlagt Skiforbundet, og regulerer i praksis all organisert skiidrett i Norge. Dermed er det også dette reglementet som begrenser kommersielle aktørers innpass i skiidretten, enten det dreier seg om etableringen av private lag eller arrangement av renn med tilhørende markeds- og medierettigheter.

Du kan lese hele reglementet her

Uenige om det meste
- Det gamle reglementet var ikke à jour på mange punkter. Vi har nå gjort en meget omfattende jobb, og hovedmålet har vært å gjøre reglene tydeligere. Veldig mange regler følger av Norges Idrettsforbunds lov og Det internasjonale skiforbundets regler, og derfor har vi nå konsekvent lagt inn henvisninger til disse, slik at vi eliminerer muligheter for regler som er i konflikt med hverandre, forklarer konstituert generalsekretær Truls Jahnsen i Skiforbundet.

Otterstads reaksjon har han liten forståelse for.

- Det er på ingen måte sånn at dette er et opplyst enevelde. Ved eventuelle påstander om regelbrudd kjøres det grundig saksbehandling og alle skal ha full frihet til å kunne forsvare seg, poengterer han.

Nettavisen snakket onsdag kveld lenge med både Jahnsen og Otterstad om de nye reglene. Vi snakket også med Team Xtra Personells juridiske rådgiver, advokat Sølve Herdal.

Å bringe dem sammen til en TV-debatt, kunne vært et eksplosivt prosjekt. For de står milevis fra hverandre både når det gjelder enkeltregler og prinsippene for hvordan skiidretten skal organiseres.

- Kan ikke drepe motstanderen
- Skiforbundet føler det er vanskelig å ha konkurranse. Derfor prøver de slik jeg oppfatter det nå å stramme inn og kneble konkurransen, sier advokat Herdal, og fortsetter sin tirade:

- Skiforbundet befinner seg i steinalderen. De svømmer motstrøms, og det vil bare gjøre vondere og vondere. Idrettens lover kan ikke sette seg over norsk lov. Denne bobla kommer til å sprekke.

- Men er det ikke forståelig at Skiforbundet hegner om sine interesser?

- Selvfølgelig er det forståelig. Men som i alle andre markeder, kan man ikke drepe motstanderen. Man må heller bruke ressurser på å bli bedre.

Generalsekretæren i NSF ser det hele på en totalt motsatt måte.

- Vil tape anseelse
- Vi har hatt hensynet til sivile lover langt framme i panna når vi har utformet disse reglene. Men nå er det sånn at idretten har sine egne regler, og det er selve grunnlaget. Det er ikke forbudt ifølge norsk straffelov å ta en ball i hendene. Og man anker ikke en avgjørelse om et rødt kort til lagmannsretten, sier Truls Jahnsen, og fortsetter:

- Hvis idretten skal bli en privatrettslig greie, vil den tape sin anseelse hos folk flest. Idrett er en verden for seg som er fascinerende for publikum. Blir dette særpreget borte, mister den idretten sin markedsverdi.

Jahnsen mener derfor det er helt naturlig at idretten ivaretar sine rettigheter.

- Det er en dynamisk verden, og jeg skal ikke spå for hardt om framtida. Men hvis vi gir avkall på våre rettigheter, skjærer vi av greina vi sitter på. Og det dreier seg om arven i idretten.

- Otterstad jobber for å bedre de økonomiske vilkårene for et lite knippe løpere. Det er helt greit, men han må akseptere idrettens regler. Hadde det ikke vært for idrettsorganisasjonen, hadde han ikke hatt noen skiløpere å jobbe for, poengterer generalsekretæren.

Slik svarer Otterstad på tiltale:

- Jeg jobber for at flere løpere skal kunne satse på toppnivå, og ikke minst innenfor langløp, som er et forsømt område i NSF.

- Prøver å definere seg ut
Tilbake til det nye reglementet. Det inneholder blant annet et helt nytt kapittel om team, eller «treningssamarbeid mellom organisasjonsledd», som det formelt heter. Her understrekes det blant annet at team ikke er selvstendige juridiske enheter. Det fastslås også at partene i et team plikter å utlevere regnskaper, avtaler, protokoller, korrespondanse og bilag.

- Vi ser på teamene som en positiv tilvekst, enten de drives ideelt eller profesjonelt. Og vi mener det er fullt mulig å drive profesjonelt innenfor disse reglene, men vi opplever at noen prøver å definere seg ut av idrettens rammer, sier Truls Jahnsen.

Det nye reglementet fastslår også at utøvere som ikke er på landslag må undertegne en skriftlig avtale med NSF når de skal representere Norge internasjonalt. Avtalen regulerer eksponeringen av sponsorer og gjelder for perioden representasjonsoppdraget varer.

- Dette har vært en uskreven regel. Det har vært en del gråsonetilfeller, og derfor ser vi det hensiktsmessig å klargjøre, sier Truls Jahnsen.

Hjemmel for startnekt
Det er dessuten innført en bestemmelse som gir Skistyret en hjemmel for å gi lisensierte løpere forbud mot å melde seg på eller delta i konkurranser – altså startnekt.

Generalsekretær Jahnsen ønsker ikke å eksemplifisere hva som kan utløse en slik sanksjon. Men det er en kjensgjerning at Skiforbundet nektet landslagsløpere start i det privat arrangerte turrennet Norefjellrennet sist vinter. De har også gjort det klart at en løper kan bli nektet start om vedkommende ikke vil være på forbundets landslag.

- Som sagt er hele tanken bak det nye reglementet å klargjøre. Det er ikke sånn at vi skal løpe rundt og være politi, sier Truls Jahnsen.

I Team Xtra personell opplever man ikke reglene som så veldig klare.

- Når jeg leser de nye reglene, stiller jeg meg stadig spørsmål om hva ting betyr i praksis. Vi kommer nå til å sette oss grundig inn i dette. Og så håper jeg Skiforbundet kan klargjøre hva de ulike paragrafene faktisk betyr for oss, sier Nils Marius Otterstad.

PS. Team Xtra Personell utvider nå sin satsing fra fire til åtte løpere. Onsdag ble de fire nye rekruttene presentert: Kjetil Dammen, Edvard Hamilton, Christoffer Callesen, og Stian R. Andresen.

Sjekk siste vintersportsnytt her!
Sjekk siste sportsnytt her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.