Gå til sidens hovedinnhold

– Årets St. Hallvard, men er ingen helgen

St. Hallvard-medaljen, Oslos høyeste utmerkelse, ble i dag tildelt Børre Rognlien, bosatt på Bøler.

OSLO RÅDHUS: Rognlien får utmerkelsen særlig for sin enestående innsats for idretten i Oslo.

Børre Rognlien ble tildelt St. Hallvard-medaljen av ordfører Fabian Stang under en intim, men høytidelig, seremoni på Oslo rådhus på St. Hallvards minnedag 11. mai.

– Børre Rognlien blir aldri en helgen, men han vil bli husket i mange år fremover, sa en munter ordfører Fabian Stang. Som hadde fire A4-ark fulle av verv dagens prisvinner har bekledd.

Leder av Bøler IF

Børre Rognlien har spilt en aktiv rolle for Oslo i mange ulike sammenhenger; som stortingsrepresentant og bystyremedlem, som leder av idrettslag som ASK og Bøler IF, og som primus motor ved gjennomføring av store internasjonale mesterskap på skøyter og ishockey i Oslo.

Idretten i byen

Hovedbegrunnelsen er likevel den enestående innsatsen Rognlien har nedlagt for idretten i byen som generalsekretær og leder i Oslo idrettskrets (OIK) gjennom 15 år. Resultatet er en velfungerende idrettsorganisasjon som omfatter 1350 lag med omkring 280 000 medlemmer.

40 kunstgressbaner

Bystyret har gjort vedtak de senere årene som har satt i gang en omfattende utbygging av idrettsanlegg. En av de vellykkede nyskapningene i den forbindelse var samarbeidet mellom kommune, stat, idrett og private sponsorer om et kunstgressprosjekt. Rognlien sto bak denne ideen og var en av initiativtakerne til prosjektet, som nå har resultert i nær 40 baner.

Rognlien hadde også en rolle i Nye Bislett, der han satt i byggekomiteen.

– Det er ikke få par utslitte joggesko Børre har ansvaret for, slo Fabian Stang fast.

Oslopatriot

Under utvelgelsen av årets vinner ble det lagt vekt på den betydelige samfunnsrollen en idrettsorganisasjon som Oslo idrettskrets spiller gjennom sitt aktivitetstilbud overfor tusenvis av Oslo-borgere. I Rognliens tid som generalsekretær og leder har osloidretten i tillegg påtatt seg et samfunnsansvar overfor grupper som normalt står idretten fjern.

Gjennom Storbyprosjektet, Idrett og utfordring, Aktiv på dagtid, 60pluss og senest i samarbeid med Ullevål universitetssykehus om Stor & Sterk, er idretten tatt i bruk som metode for å fremme viktige målsettinger knyttet til helse, integrering og kriminalitetsforebygging blant uorganiserte, som aldersmessig spenner fra seks til 120 år.

– Idretten er en kraft i samfunnet, selv om den tilhører frivillig sektor, sa prisvinneren selv under utdelingen i dag.

I begrunnelsen for å gi Børre Rognlien prisen heter det at Børre Rognlien er en oslopatriot som har betydd mye for Oslo og for idretten i byen.

Selv påpekte Børre Rognlien at idretten er fargeblind.

– Det beste du kan gjøre for å bli inkludert og integrert i Norge er å melde deg inn i idretten, mente han.

– Vi i Norge er verdensmestre i frivillig arbeid. Vi har 10 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner, jublet årets St. Hallvard.

Han takket sine kolleger i Idrettens Hus på Ekeberg og kom med ett tungt hjertesukk under utdelingen. Han mener byens antikvariske myndigheter er en bremsekloss for hele byen.