Se video: Branns pressekonferanse om saken

Fredag ble det klart Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen begge er ferdige i Brann. Barmen fikk sparken av klubben, mens Andersen selv terminerte sin kontrakt.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag møtte styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannessen pressen.

- En alvorlig og trist sak, sier styreleder Grevstad.

Brann har jobbet intensivt den siste tiden med å finne ut av hva som har skjedd i saken, opplyser de.

- Ingen skal være i tvil om at vi har tatt denne saken på det største alvor. Vi er fortvilet og forbannet, sier Grevstad.

Les også: Brann-keeper Mikkel Andersen har terminert kontrakten med Brann

Slår tilbake mot Barmens advokat: - Føler et behov for å kommentere og korrigere

- Vi erkjenner at vi har holdninger i en del av klubben som ikke er forenelige med å drive en profesjonell klubb. Saken har fått alvorlige konsekvenser for alle spillerne, sier styrelederen.

Tidligere fredag uttrykte Barmens advokat at de var overrasket over avgjørelsen om å si opp Barmen. Dette reagerer daglig leder i Brann på.

– Vi registrerer at advokaten til Kristoffer Barmen i en pressemelding i ettermiddag kritiserer prosessen og at oppsigelsen kom overraskende. Det føler klubben et behov for å kommentere og korrigere, sa daglig leder i SK Brann, Vibeke Johannessen og fortsatte:

– Vi har den siste uken hatt tett dialog med Barmens advokater og innkalte tidlig denne uken til et drøftelsesmøte. Vi utsatte møte i to dager av hensyn til det presset som Barmen åpenbart er under, sa hun.

Videre uttalte Johannessen at møte ikke ble gjennomført og at advokatene ble tilbudt å få utsatt møte til onsdag neste uke, eller å få en skriftlig redegjørelse de kunne få kommentere.

- De valgte det siste og sendte inn sine kommentarer innen fristen. Vi har hele tiden prøvd å legge til rette for god kontradiksjon og tett dialog av hensyn til den vanskelige situasjonen som Kristoffer [Barmen] er i. Kritikken er derfor grunnløs og vi kjenner oss ikke igjen i kritikken av prosessen og av at oppsigelsen kom overraskende.

- Vi mener vi har gjort et godt arbeid og har fattet en god beslutning for klubben, sier hun.

Til Bergens Tidende bekrefter styrelederen i Brann at Barmen ikke får med seg penger når han nå blir sagt opp av klubben.

– Nei, ingen sluttpakke, bekrefter Grevstad til avisen.

Barmen hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2025.

- Tar tid å fordøye

Ifølge Nettavisens opplysninger innledet Brann allerede mot slutten av forrige uke prosessen med å undersøke mulighetene for å terminere kontrakten.

Brann var blant annet usikker på om det var juridisk holdbart å terminere avtalen han hadde i kjølvannet av nachspielskandalen.

Nå har Barmen fått sparken.

- Det er en vanskelig og tung beslutning å få. Det tar litt tid å fordøye, sier Barmens advokat, Eirik Monsen til Nettavisen.

- Han er åpenbart skuffet over en sånn beslutning, forteller advokaten.

- Påstander Barmen ikke kjenner seg igjen i

Samtidig opplyste Monsen i en pressemelding at de er overrasket over avgjørelsen.

- Som rådgivere for Barmen reagerer man videre på måten denne prosessen er håndtert på fra arbeidsgivers side, hvor vi opplever at Barmen er satt under et stort press. Det vil bli fremsatt krav om forhandlinger, i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler, men nå trenger Barmen noe tid til å fordøye dette. Dette er naturligvis en svært krevende situasjon for Barmen og vi må be pressen utvise respekt for dette ved å ikke ta direkte kontakt med Barmen, skriver Monsen i en pressemelding.

Det var TV 2 som omtalte pressemeldingen først.

Etter det Nettavisen kjenner til har Barmen tidligere mottatt skriftlige advarsler fra Brann.

- Jeg ønsker ikke å kommentere det, sier Monsen til Nettavisen.

Brann: - Ser ikke noe annet valg

Senere fredag kommer også Brann med en pressemelding der de opplyser om Barmens oppsigelse. Samtidig skriver klubben at de har gitt en alvorlig skriftlig advarsel til ti andre spillere som deltok på et nachspiel på Brann stadion natt til tirsdag 10. august.

– Klubben har siden 11. august jobbet intensivt med å komme til bunns i de svært alvorlige tillitsbruddene fra 12 av våre spillere. Vi har undersøkt, vurdert og konkludert på forholdene som skjedde på middagen, barbesøket og nachspielet på stadion. Det har versert mange rykter og spekulasjoner. Mye av dette har vi ikke funnet bevismessig dekning for. Vår jobb har vært å avdekke hva som faktisk har skjedd. Det har tatt tid. Undersøkelsene viser brudd på retningslinjer, alminnelige normer, smittevernregler og rimelige forventninger til våre ansatte. Vi har derfor valgt å gå til oppsigelse av en av våre spillere og gitt ti andre spillere alvorlige skriftlige advarsler, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann.

Samtidig sier klubben at en vesentlig del av begrunnelsen for at Barmen får en strengere reaksjon enn de spillerne som har mottatt skriftlig advarsel, er at Barmen blant annet hadde en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet.

– Klubben ser ikke noe annet valg enn å reagere strengt på de alvorlige og uakseptable bruddene på både retningslinjer og klubbens, supporternes og samarbeidspartnernes tillit. Det er med tungt hjerte vi går til oppsigelse av en av våre erfarne spillere og med stort alvor vi gir ti spillere en alvorlig skriftlig advarsel, sier Johannesen.

Brann opplyser videre om at de har kommet frem til begrunnelsen gjennom undersøkelser og gjennomførte intervjuer med spillerne og ansatte, «at spillerne drakk alkohol, brukte Stadion som arena for nachspiel, tok med seg syv gjester og brøt både retningslinjer, alminnelige normer, sunn fornuft og gjeldende smittevernregler. Politiet i Bergen etterforsker i tillegg et mulig straffbart forhold under nachspielet.»

Samtidig understrekes det at Barmen ikke er under politietterforskning.

Andersen også ferdig i Brann

I samme pressemelding kommer det frem at Mikkel Andersen har valgt å terminere kontrakten med klubben som konsekvens av situasjonen og opplevelsene han og hans familie har vært utsatt for.

– Mikkel Andersen har på eget initiativ valgt å terminere kontrakten og returnere til Danmark. Hetsen han og hans familie ble utsatt for er uakseptabel og har vært en stor personlig belastning på toppen av en fra før svært krevende situasjon etter at han deltok på nachspielet. Vi ønsker Mikkel og hans familie alt godt, sier Johannesen.

Foreløpig har verken Branns daglige leder Vibeke Johannesen eller hovedtrener Eirik Horneland svart på Nettavisens henvendelser.