BISLETT STADION (Nettavisen): Bystyret i Oslo vedtok allerede 27. mars i fjor å gi Oslo en felles visuell identitet i alle digitale og trykte flater.

Prosjektet innebærer også blant annet at kommunen har skiftet ut fasadeskiltene på Bislett stadion.

Plan- og bygningsetaten godkjente skiltendringene på Bislett i desember og de er nå på plass på friidrettsarenaen i hovedstaden.

Endringene skaper imidlertid engasjement i sosiale medier, og på Twitter er det flere som har reagert på at man har byttet ut de gamle skiltene på Bislett.

Reaksjoner på Twitter

Flere av reaksjonene er negative.


Byantikvaren overrasket

Byantikvaren vurderte de nye skiltene på Bislett stadion i november i fjor og hadde da ingen merknad knyttet til endringene.

- Skiltene har beskjeden størrelse og er stramt utført og plassert i tråd med arkitekturen, skriver byantikvaren vurderingen.

Vidar Trædal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen hos byantikvaren, forteller til Nettavisen torsdag at de har fått med seg de mange reaksjonene som har kommet i forbindelse med utskiftingen av skiltene på Bislett.

- Vi må tilstå at vi er litt overrasket over omfanget. Men vi ser at det er et poeng med estetikken, og det er fint at folk bryr seg om det. Dette er enkelt reversibelt dersom kommunen ønsker å gjøre det, sier Trædal til Nettavisen.

Han forteller at byantikvaren er enig i at estetikken var bedre med forrige logo, men forklarer at deres jobb er å ta en vurdering med tanke på bevaringsverdi.

- Skiltprogrammet som var der inntil i går var fra 2005. Det kan være man da så bakover i tiden, men vi har samtidig ikke funnet noen klar dokumentasjon på en helhetlig eller konsistent skilting av Bislett Stadion, forklarer Trædal.

- Dessuten er dette nye fasader. De er bygget i 2004-2005, eller da nye Bislett stod ferdig. vi har ikke vurdert den fontbruken som bevaringsverdig, og derfor har vi ikke protestert på denne skiltingen. Dessuten, med denne typen skilting, og virksomhetsskilting, så er dette reversible tiltak. Dersom kommunen virkelig ønsker seg skiltingen, så har ikke det veldig stor påvirkning på bevaringen av Bislett, sier Trædal.

Oslo kommune: - Vi tar det med oss

Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef for Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune, er tydelig på at de ikke kommer til å bytte tilbake alle de gamle skiltene, men utelukker ikke at det gamle hovedskiltet kommer opp igjen.

- Nå må vi få lov til å fordøye de inntrykkene dagen i dag har gitt, så får vi heller komme tilbake til det spørsmålet. Hele stadion skiltes om på nytt for å oppnå forutsigbarhet for brukerne og publikum. Alle innganger, garderober, fellesområder og publikumsområder går gjennom et skifte. Forhåpentligvis til det bedre, sier Berg Jensen til Nettavisen.

- Er de gamle skiltene ødelagt?

- Noe er allerede destruert, og noe ligger på lager. Jeg avventer svar fra skiltleverandøren om hovedskiltet er destruert eller ikke. Det er et 15 år gammelt skilt og det er ikke umulig å gjenskape det hvis det skulle bli nødvendig, forteller kommunikasjonssjefen.

Han forklarer at skiltendringene skjer med bakgrunn i at det tidligere ikke var tilfredsstillende for brukernes behov og som følge av bystyrets vedtak om en felles visuell identitet for Oslo kommune.

- Hovedhensikten med ny skilting er at vi ønsker å bidra til en god, enhetlig og forutsigbar skilting, og en synliggjøring av Oslo kommune som eier og forvalter av de kommunale idrettsanleggene, forklarer Berg Jensen.

- Hvor mye har prosjektet på Bislett kostet?

- Det kan jeg ikke si per nå. Det er en stor skiltjobb. Vi snakker sikkert om hundrevis av skilt, men et skilt som hovedskiltet er ikke den største utgiften, forteller han.

En felles osloidentitet

Oslo kommunes hjemmeside er det lagt ut informasjon om prosjektet om å gi byen en felles visuell identitet.

Der skriver de blant annet at den nye visuelle profilen er basert på bybildet i Oslo og at meningen med prosjektet er å styrke Oslo kommune som én aktør.

Det var forrige byråd som allerede i 2015 igangsatte prosjektet.