Gå til sidens hovedinnhold

Bjarmann slutter på dagen

Torgeir Bjarmann har blitt enig med klubben om å avslutte sin arbeidsplikt med umiddelbar virkning.

ULLEVÅL: Det formelle arbeidsforholdet reguleres gjennom ansettelseskontrakten i henhold til oppsigelsestiden. I den samme perioden opprettholdes øvrige rettigheter og forpliktelser for begge parter, herunder også en begrensning i muligheten til å ta nytt arbeide i oppsigelsestiden, uten at dette gjøres i forståelse og enighet med Lyn, melder Lyn.no.
Det er best for begge parter at Torgeir avslutter sin arbeidsplikt med umiddelbar virkning, slik at klubben kan fokusere på prosessen rundt ansettelsen av hans erstatter, og planlegge neste sesong ut i fra de gitte rammene, sier Erik Langerud til lyn.no.
Torgeir Bjarmann hadde sin siste dag som Sportsdirektør i FC Lyn Oslo torsdag 4. september.
Lyn beklager Torgeir sin beslutning, og ønsker samtidig å presisere at Torgeir i prosessen frem til dagens avgjørelse har opptråd meget ryddig og profesjonelt, og hele tiden i tett dialog med meg, sier Klubbdirektør Erik Langerud til lyn.no

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller