Gå til sidens hovedinnhold

Bjørn ville fornye politiattesten sin fra 2014. Det som skjedde skaper reaksjoner: - Kunne i teorien fortsatt holdt på selv om jeg var en overgriper

Bjørn Lindgård i Stord IL fikk selv oppleve avslaget som skaper frustrasjon i Idretts-Norge.

Den daglige lederen i Stord IL skulle bare fornye sin politiattest, men det skulle vise seg å ikke være så enkelt.

For å unngå at uskikkede personer skal få ansvar for barn i idretten har Idrettstyret innført krav om politiattest fra alle som påtar seg slike roller.

Som daglig leder i Stord IL fremla Lindgård en politiattest uten anmerkninger allerede i 2014.

Les også: NIF vil endre ordningen. Mener overgripere kan lure seg inn i idretten

Instruksen fra Idrettsforbundet har imidlertid vært at alle frivillige og ansatte som påtar seg nye oppgaver i et idrettslag eller en klubb må fremvise en ny attest uten anmerkninger senest hvert tredje år.

Derfor søkte Lindgård nylig om en fornyet politiattest da han skulle ta på seg dommeroppdrag i håndballen for Stord IL.

Så kom standardbeskjeden som skaper reaksjoner:

Søknaden ble avvist.

- Her kan jeg jo i teorien bare fortsatt holde på selv om jeg var en overgriper, forteller Lindgård til Nettavisen.

Politet har nemlig sluttet å godta søknader om fornyede politiattester hvert tredje år dersom jobben eller vervet er i samme klubb eller idrettslag.

- Kunne holdt på selv om jeg var overgriper

I Bjørns tilfelle viser politiet til at hans seks år gamle politiattest fra 2014 fortsatt er gjeldende.

Det kommer frem i avslaget Nettavisen har fått en kopi av.

Lindgård mener dagens praksis gjør det vanskelig for klubbene å vite dersom ansatte eller frivillige involveres i straffbare forhold under ansettelsesforholdet eller vervet. Han legger til at han ikke vet om politiet sjekker opp eller ville gitt klubben beskjed dersom en frivillig eller ansatt involveres i et straffbart forhold.

Han er en av flere representanter fra norske idrettslag som reagerer på dagens politiattestordning.

Blant de norske klubbene og idrettslag Nettavisen har vært i kontakt med, er det en bred enighet om at politiattestordningen er viktig.

Samtidig er flere kritiske til hvordan den praktiseres i dag.

- Intensjonen er bra, men den fungerer vel dårlig, mener Lindgård.

Les også

Maria (27) jobber med å hindre overgrep. Så ble kollegaen pågrepet: - Jeg fikk det rett i fleisen

Får støtte

Det synes også Anikk Bjørndal - daglig leder i Lyn Ski.

- Ordningen med politiattester er selvsagt helt nødvendig, men vi er nok i tvil på hvor mye trygghet det kan gi oss som leder arbeidet med barn og unge, forteller Bjørndal til Nettavisen.

Han trekker også frem problemet med at dagens politiattester i klubbene ikke har en utløpsdato.

- Det er ingen garanti for at en voksen kan endre adferd, eller bli «tatt» i forbindelse med en overgrepssak etter at vi har fått levert inn attesten. Gyldigheten av attesten varer for lenge etter vårt syn, forklarer Lyn Ski-lederen.

Også i Oslo-klubben IL Heming er de kritiske til dagens praksis av ordningen.

- Politiattester må åpenbart være mulig å fornye. Hos større idrettslag er det mange som går gjennom ulike roller over mange år, der det vil være naturlig å søke fornyet attest. At vi som en større, seriøs arbeidsgiver ikke kan søke fornyet attest er en betydelig svakhet ved ordningen og bidrar til å undergrave dens legitimitet, sier Einar Eide-Fredriksen til Nettavisen.

Han er daglig leder i Heming som har flere tusen medlemmer i en rekke forskjellige idretter. Eide-Fredriksen etterlyser også et tydeligere regelverk for hvem som faktisk skal levere inn politiattest.

- Politiattestordningen fungerer i beste fall delvis i dag. Det har blitt enkelt å søke, men regelverket er utydelig på hvem som burde ha attest, og vi føler oss ikke trygge på at den avdekker det den burde. Den er bedre enn ingenting, men har potensial for mye forbedring, forteller Eide-Fredriksen.

Les også

Kripos med bønn til politikerne om å endre loven om IP-lagring: - Vår største utfordring

Endring i praksis

På generelt grunnlag forteller Leif Sætrum, leder for politiets enhet for vandelskontroll og politiattester at enkelte av avslagene skyldes en endring fra 2015.

- Når det gjelder hvorfor det ikke er mulig å få utstedt en ny politiattest hvert tredje år, så kommer dette av innføringen av politiregisterlov og forskrift i 2015, forteller Sætrum til Nettavisen.

- Etter ikrafttredelse av lov og forskrift har enheten endret sin praksisen, slik at praksis er i henhold til lov og forskrift, forklarer politilederen.

Norges Idrettsforbund kjenner til klubbenes frustrasjon og har selv ytret ønske om å endre praksisen.

Inntil videre har de nå gitt beskjed om å avvente søknader om fornyede politiattester for idrettslag der det allerede har fremlagt en politiattest.

De venter nå på en avklaring fra Politidirektoratet.

Seniorrådgiver Heidi Toward i Politidirektoratet bekrefter til Nettavisen at dagens ordning tilsier at en politiattest bare kan innhentes før en person starter i en ny stilling eller et nytt verv.

Les også

Trygve varslet NFF om seksuelle tilnærminger fra dommer, men mannen fikk dømme videre. Nå er dommeren tiltalt for seksuell omgang med barn

- Ikke det beste virkemiddelet

Hun mener imidlertid at det er en grunn til at politiet ikke ønsker å bruke ressurser på å fornye attester hvert tredje år.

- Justis- og beredskapsdepartementet har gjort vurderinger på at en fornying av attester med jevne mellomrom nødvendigvis ikke er det beste virkemiddelet for å forsikre seg om at frivillige organisasjoner er en trygg arena for mindreårige og andre sårbare personer, skriver Toward i en e-post til Nettavisen.

Hun mener en politiattest aldri vil være en garanti for at straffbare handlinger ikke vil skje, men den kan brukes til å utelukke personer.

- Politiattest må således bare være en del av bakgrunnssjekken som alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere bør ha i tankene i forbindelse med hvem som er skikket til stillinger eller verv. Referanser fra andre arbeidsgivere og andre klubber vil også være med på å sjekke ut om vedkommende er skikket til stillingen/vervet, sier hun.

Kommentarer til denne saken