- Vi kan bekrefte at denne saken gjelder en person som er på utveksling gjennom Norges idrettsforbund, sier Rune Arctander til Nettavisen. Han er leder for NIFs internasjonale utviklingssamarbeid.

Tiltalt for voldtekt av to barn under 14

Det var i mai at en ansvarsperson i Vålerenga Fotball ble varetektsfengslet etter mistanke om seksuelle overgrep av mindreårige.

Saken er nå ferdig etterforsket, og vedkommende er nå tiltalt for to brudd på straffeloven paragraf 299, som gjelder voldtekt av barn under 14 år.

Mannen i 20-årene tiltales for å ha fått to barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

I dagens straffelov klassifiseres all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

Tirsdag starter hovedforhandlingen i Oslo tingrett.

Erkjenner skyld

Mannens forsvarer Heidi Ysen forteller at tiltalte innrømmer handlingene.

- Han erkjenner straffeskyld og gjorde det umiddelbart i første avhør, sier Ysen til Nettavisen.

Norges idrettsforbund understreker overfor Nettavisen at det viktigste for dem nå er at det blir tatt hensyn til de unge ofrene og deres familier som ønsker å legge dette bak seg og ikke ønsker omtale av saken.

- Hva vet dere om mannens bakgrunn før han kom til Norge på høsten 2019? Er han tidligere straffedømt?

- Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av alle deltakere på vårt utvekslingsprogram, ved informasjon om at en kandidat er tidligere straffedømt vil denne ikke bli akseptert som deltaker, svarer Rune Arctander.

- Siden en politiattest bare gjelder fra en person ankommer Norge, og dere plasserte ham ut i en norsk idrettsklubb, hva gjorde dere for å forsikre dere om at dette ikke var en uskikket person?

- Vi innhenter politiattest fra de land det er mulig, og som har slik ordning. I tillegg har vi konkrete tiltak rettet mot enkeltpersoner som deltar i utvekslingsprogrammet, svarer Arctander.

- En trist og alvorlig sak

Alle som søker om utveksling i Norge må også gå gjennom en referansesjekk i hjemlandet, forteller han.

- I forkant av praksis i Norge og samarbeidsland i Sør, gjennomfører alle deltakerne en to-ukers opplæring. Denne opplæringen inneholder blant annet et kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering, og overgrep i idretten, sier Arctander.

Han påpeker at det også arrangeres eget møte med deltakerne der bakgrunnen for politiattest i Norge, bruken av politiattest i norsk idrett, og krav til oppførsel, gjennomgås av NIF.

- Hva tenker NIF om at personen nå er tiltalt for, og har erkjent, overgrep av barn under 14 år?

- Dette er først og fremst en trist og alvorlig sak. Saken skal behandles i rettsapparatet og derfor er det heller ikke naturlig for Norges idrettsforbund å kommentere en forestående straffesak, svarer Arctander.

- Ingen ukjent problemstilling

Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i NIF, bekrefter overfor Nettavisen at det ikke er uvanlig at utenlandske statsborgere kommer til Norge for å påta seg treneroppgaver.

- Hva tenker NIF om problemstillingene dette reiser når det gjelder å ha kontroll på hva slags personer som får ansvarsoppgaver i idretten - og en politiattest er lite verdt?

- Dette er ingen ukjent problemstilling for norsk idrett, og den er minst like viktig for alle dem som kommer til Norge for å leve her og ta del i idrettsbevegelsen som frivillige, som den er for dem som kommer hit for å påta seg treneroppgaver, sier Tøien til Nettavisen.

Han forteller at Norges idrettsforbunds råd når det gjelder disse sakene, er at personer som kommer fra land der det utstedes politiattester, skal fremvise attest fra landet de kommer fra.

Samtidig understreker han at personer som kommer fra land som ikke har en ordning med politiattester eller tilsvarende, fortsatt skal få anledning til å engasjere seg som frivillige i norsk idrett.

- I slike sammenhenger er våre råd å bygge opp rundt vedkommende og oppgavene som skal gjøres. Det skal informeres hvilke holdninger som forventes av frivillige i norsk idrett, om ordningen med politiattester og det skal informeres om at politiattest vil bli innhentet etter at vedkommende har oppholdt seg i landet noe tid, forteller Tøien.

Samtidig legger han noe av ansvaret også på hvert enkelt idrettslag som tar imot slike personer.

- Vi ber om at retningslinjene mot seksuell trakassering og overgrep skal gjennomgås, og idrettslaget blir rådet til å støtte opp under oppgavene i idrettslaget, ved at det inngår flere personer i apparatet rundt utøvere eller lag der vedkommende fungerer som frivillig, sier Tøien.

VIF: - Har gått mange runder med oss selv

Tine Grødahl er klubbkonsulent i Vålerenga Fotball og har hatt oppfølgingsansvar mens saken har pågått. Hun svarer følgende på spørsmål om klubben kunne ha gjort noe annerledes.

- Vi har gått mange runder med oss selv og fått hjelp utenfra til å evaluere saken. Det er noen rutiner vi kommer til å gjøre om på. Vi skal blant annet bli enda tydeligere på å fortelle trenere, ledere, foresatte og spillere hva retningslinjene våre er og hvor grensene går, og hva man kan forvente eller ikke forvente av våre personer med tillitsrolle i barne- og ungdomsfotballen. Vi har hatt mange bra rutiner, men er også blitt mer bevisste på hva man kan gjøre annerledes, sier Grødahl til Nettavisen.

Ofrenes bistandsadvokat Eitya Rehman har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse.

Saken er berammet i Oslo tingrett fra 10.-12. november. Saken har en strafferamme på over seks års fengsel.

Vil du tipse Nettavisens journalister om noe som kan være relevant i artikkelserien om overgrep i idretten? Ta kontakt på e-post her.