Marit Forsnes, som er medlem av domsutvalget i Norges Idrettsforbund, bekreftet opplysningene om dommen til VG. Dommen var i tråd med påstanden inntatt i påtalebegjæringen som ble tatt ut av Påtalenemnden i Antidoping Norge (ADNO) 28. januar 2020.

Ikke lenge etter ble det sendt ut pressemelding fra Antidoping Norge.

– Påtalenemnden er tilfreds med at NIFs domsutvalg er enig med nemnden i at Srour med klar sannsynlighetsovervekt har avgitt en positiv dopingprøve for EPO, og at domsutvalget la avgjørende vekt på vurderingene og konklusjonen til det norske dopinglaboratoriet som var bekreftet av to andre Wada-akkrediterte laboratorier, sier leder i nemnden Katharina Rise.

Domsutvalget har også kommet frem til at Srour har brutt reglene for meldeplikt.

Srour sier til Nettavisen at han synes det er overraskende dom.

- Jeg fikk vite det akkurat og har ikke rukket å lese dommen eller noen ting, så jeg får ikke sagt så mye. Jeg synes det er rart at de ikke har tatt noen av våre innsigelser i betraktning. Jeg fikk høre at jeg hadde fått ett år om det kun var meldeplikten. Så jeg blir dømt for EPO-saken, og det synes jeg er rart, sier han.

24-åringen varsler at dommen blir anket. Det sier han uten at han foreløpig har snakket med sin advokat Brynjar Meling. Ankeinstansen er i så fall ankeutvalget i Norges Idrettsforbund.

To prøver

Det var 4. september i 2019 at det ble kjent at Tønsberg-bokseren hadde avgitt positiv dopingprøve. Den gangen var den da 23 år gamle Srour en del av profflaget Team Sauerland.

Srour avga først en positiv A-prøve, og den 13. september bekreftet han på egen Facebook-side at også B-prøven var positiv.

24 år gamle Srour testet positivt på syntetisk EPO (rekombinant erytropeitin). Han har hele tiden hevdet sin uskyld og sier at han aldri har inntatt stoffet. Han leverte den positive A-prøven 5. juli 2019, et tidspunkt da han etter eget utsagn hadde ferie og nettopp hadde vært på festival.

Hevder uskyld

– I tillegg til at tidspunktet ikke stemmer, har jeg verken ressurser, kapasitet, team eller leger til å ta dette stoffet. Det kan kun komme inn i kroppen ved at du sprøyter det inn, sa han for litt over et år siden.

Senere ble det også kjent at Srour har brutt reglementet for meldeplikt en rekke ganger.

I september ble det gjennomført muntlige forhandlinger i domsutvalget til Norges Idrettsforbund. Disse forhandlingene ble gjennomført på Ullevaal stadion.

(©NTB)