Det var tidligere denne uken at det ble kjent at Norges Skiforbund (NSF) ikke vil forlenge kontrakten til Bråthen. Hans nåværende avtale går ut i april 2022.

Avgjørelsen har skapt sinne i hoppmiljøet.

Nå melder TV 2 at Bråthen har bestemt seg for å gå til søksmål mot Norges Skiforbund.

- Føler seg straffet

Til Nettavisen bekrefter Espen Graff, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, at de har mottatt varselet om søksmålet.

- Jeg kan bekrefte at det har vi mottatt av hans LO-advokat. Vi har ingen kommentarer utover det i dag, sier Graff.

TV 2 ble opplyst om søksmålet via Bråthens advokat, Marit Håvemoen.

- På vegne av Bråthen kreves det fast ansettelse i Skiforbundet. Det synes som om Skiforbundet er av den oppfatning at de ved å innta «sport» i en stillingstittel kan ansette noen – i dette tilfellet Bråthen - midlertidig i over 17 år. Noe som da medfører at Bråthen ikke vil nyte godt av det stillingsvernet som følger av arbeidsmiljøloven, skriver Håvemoen i en uttalelse til TV 2.

Kanalen har også fått tilgang på brevet der det blir varslet om søksmålet.

Der kommer det frem at Bråthen føler seg straffet som følge av at han varslet hoppkomiteen om uverdige arbeidsforhold for de som jobbet med hopp. I varselet ble det rettet kritikk mot Skistyret og sentraladministrasjonen i Norges Skiforbund.

«Det gjøres gjeldende at NSF sin behandling av Bråthen etter at han varslet om disse negative forholdene, som til slutt kulminerte i NSFs unnlatelse av å videreføre ansettelsesforholdet til Bråthen etter 17 år i stillingen som sportssjef, er et brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4», heter det i brevet fra advokaten ifølge TV 2.

Bakgrunnen for at NSF ikke vil forlenge kontrakten med Bråthen skal, ifølge TV 2, dreie seg om en personkonflikt mellom Bråthen, generalsekretæren og skipresident Erik Røste.

Bråthen har imidlertid ikke uttalt seg om saken og har heller ikke svart på Nettavisens henvendelser denne uken.

Stöckl: - Krevende situasjon

Blant dem som reagerte kraftig på behandlingen av sportssjefen er Norges landslagstrener Alexander Stöckl.

Mandag troppet han personlig opp med et brev på kontoret til Skiforbundets generalsekretær, Ingvild Bretten Berg.

I brevet krevde Stöckl, samtlige ansatte i Skiforbundets hoppavdeling, og utøvernes representanter at Bretten Berg skrev under på en ny avtale med sportssjef Bråthen.

Østerrikerens avtale med Skiforbundet går i likhet med Bråthens avtale ut i 2022. Stöckl legger ikke skjul på at han vil revurdere sin egen fremtid dersom Bråthen ikke får fortsette.

Stöckl er også frustrert over at Skiforbundet ikke vil komme med en ordentlig forklaring på hvorfor Bråthen ikke blir tilbudt en ny avtale.

- Det er en veldig krevende situasjon når man ikke vet hundre prosent hva som ligger bak avgjørelsen til Skiforbundet om å ikke gi Clas Brede en ny kontrakt. Det er også krevende at man ikke får noe svar på det heller, sa Stöckl til Nettavisen tidligere denne uken.