*Nettavisen* Sport.

Carews presse-hattrick

Foto: Tor Richardsen (Scanpix)

Se og Hør og TV 2 ble i dag dømt i Pressens Faglige Utvalg for oppslag om John Carews sønn.

25.01.05 15:39

Se og Hør ble dømt for to artikler om Carew og hans sønn, mens TV 2 ble dømt for ett innslag.

«God kveld, Norge» dømt
Omtalen TV 2 ble dømt for, skjedde i programmet «God kveld, Norge», der barnemoren ble intervjuet og det ble vist fram bilder brukt i Se og Hør.

I begrunnelsen fra PFU heter det:

«I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at presentasjonen av klagerens sønn i TV 2 kom få måneder etter at det hadde vært stor medieoppmerksomhet rundt farskapsspørsmålet. Selv om dette forholdet var positivt løst på sendetidspunktet, mener utvalget at redaksjonen måtte forstå at identifiseringen av barnet med navn og bilder ville kunne få uheldige konsekvenser på kort og lang sikt. Nettopp for ikke å risikere at barn skal lide overlast, er det at Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 pålegger redaksjonene et særlig og selvstendig ansvar, helt uavhengig av hva foresatte måtte ønske eller gi samtykke til. TV 2 har brutt god presseskikk.»

Se og Hør også dømt
Se og Hør ble klaget inn for to artikler, en sak i forkant av at Carew hadde tatt farskapstesten, og en artikkel etterpå hvor ukebladet viste bilder av barnet.

I begrunnelsen for å dømme ukebladet for den siste artikkelen skriver PFU:

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at presentasjonen av klagerens sønn i Se og Hør kom få måneder etter at bladet selv i høy grad hadde medvirket til offentlighet rundt farskapsspørsmålet. Selv om dette forholdet var positivt løst på tidspunktet for publisering, mener utvalget at redaksjonen måtte forstå at den sterke eksponeringen av barnet med navn og bilder ville kunne få uheldige konsekvenser på kort og lang sikt. Nettopp for ikke å risikere at barn skal lide overlast, er det at Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 pålegger redaksjonene et særlig og selvstendig ansvar, helt uavhengig av hva foresatte måtte ønske eller gi samtykke til. Se og Hør har brutt god presseskikk.

Punkt 4.8
I Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, heter det: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.»

Annonsebilag