Striden mellom det internasjonale sykkelforbundet og det amerikanske antidopingbyrået har skapt store overskrifter den siste uken.

Brevvekslingen mellom Pat McQuaid og juridisk sjef i antidopingbyrået William Bock har stjålet fokuset fra hovedpersonen i saken, Lance Armstrong. På vegne av sine organisasjoner har begge krevd jurisdiksjon i saken mot amerikaneren og fem medlemmer av støtteapparatet US Postal Service-laget.

McQuaid og UCI har satt seg selv i en vanskelig posisjon etter at de sa fra seg jurisdiksjon i saken under Tour de France, for å snu i saken få dager senere og sende det første av de etter hvert så berømte brevene.

LES MER:«Dopingen foregikk under UCIs oppsyn»

Den seneste utviklingen i saken er at det internasjonale sykkelforbundet nekter det amerikanske antidopingbyrået å foreta seg noe i saken før et uavhengig organ har etterprøvd dopingbyråets beviser.

LES MER:Nekter dopingbyrå handlerom i Armstrong-saken

Nå får McQuaid og UCI passet påskrevet av antidopingarbeidets høyeste myndighet.

WADA: - Uenig med McQuaid
Verdens antidopingbyrå tar nå del i den omfattende brevvekslingen.

- WADA har fulgt den nylige kommunikasjonen fra internasjonale sykkelforbundet til det amerikanske antidopingbyrået med interesse, heter det i en uttalelse fra WADA, angående brevet til sykkelforbundet.

- Verdens antidopingbyrå kan bekrefte at det har skrevet et brev til UCIs president Pat McQuaid hvor det statuerer dets uenighet med UCIs uttalelser, og som byrået ansvarlig for den ledende kampen mot doping i idretten oppfordrer WADA UCI til å revurdere sin posisjon og gi det amerikanske dopingbyrået all støtte i etterforskningen av denne saken, fortsetter antidopingbyrået.

Shane Stokes fra sykkelnettstedet velonation.com har fulgt saken tett og omtaler brevet fra WADA som «strengt i tonen og entydig i sitt budskap».

Verdens ledende antidopingorgan gjør det klart at «UCI har handlet utenfor sitt mandat i sin siste kommunikasjon til det amerikanske antidopingbyrået».

(artikkelen fortsetter under bildet)

Avviser McQuaids krav og kritikk
McQuaid har i brevene både kritisert prosessen til det amerikanske antidopingbyrået og krevet utlevering av bevis fra saken mot Lance Armstrong.

- Brevet bekrefter også at WADA vurderer USADAs prosesser på jevnlig basis, heter det i WADAs uttalelse.

Antidopingbyrået avviser videre at USADA har noen form for plikt til å utlevere beviser fra saken.

- Mr. Howman (David Howman, WADAs president, vår anm.) poengterer at det ikke fremgår av antidoping kodeksen at antidopingbyrå er nødt til å «utlevere sine vitner og bevis i forkant av den arbitrære prossen», slik UCI hevder i sine brev.

UCI har ikke respondert på WADAs kommunikasjon.