For to uker siden ble det kjent at Stabæk og Mikkel «Mix» Diskerud er i en tvist rundt forståelsen av kontrakten midtbanespilleren og Stabæk har inngått. Ingen av partene har ønsket å kommentere hva uenigheten konkret går ut på, men etter hva Nettavisen forstår vil det denne uken komme en beslutning fra NFF på hvor tvisten skal løses.

Diskerud har ønsket at NFFs voldgiftsordning skal avgjøre uenigheten mellom de to partene, noe bæringene ifølge midtbanespillerens far skal ha motsatt seg.

- Motsatte seg NFF-avgjørelse
Dette overrasker Diskerud-leiren.

- I innledende runde, for noen måneder siden, ba Stabæk Mix om å få uenigheten løst hos nettopp NFF ved voldgift, sier Stabæk-spillerens far og agent, Paal Diskerud, til Nettavisen.

- Dette har klubben så senere motsatt seg.

Han er nå spent på hva som vil bli utfallet utover uken.

- NFFs voldgiftssekretariat har innhentet partenes synspunkter og vil trolig denne uken avgjøre om de vil akseptere Stabæks innsigelser mot at NFF får lov til å sette en voldgiftsrett i denne saken, forteller Diskerud senior videre.

Skulle saken i stedet ende i det offentlige rettsvesen, vil det medføre en langt mer tidkrevende prosess, samtidig som den vil foregå i all offentlighet. I verste fall vil det ikke komme en beslutning før Diskeruds kontrakt med fjorårets bronsemedaljør går ut (ved årsskiftet 2011/12).

- En lei personalsak
Einar Schultz stiller seg uforstående til Paal Diskeruds påstander.

- Vi er enige om at tolkningen av paragrafen i kontrakten kan fremmes for voldgiftsretten, og det håper vi blir gjort, sier Stabæks styreformann til Nettavisen.

- For øvrig synes jeg dette er en veldig lei personalsak som jeg egentlig ikke vil kommentere, sier Schultz til Nettavisen.