Rendalen: For sist søndag ble han tildelt Vesleblakkenprisen under Bull-dagene i Rendalen. Denne årlige begivenheten er knyttet til hjemstedet til forfatteren Jacob Breda Bull som blant annet skrev om Vesleblakken som gjorde en innsats for å redde minstegutten på gården.

Vesleblakkenprisen er enn hederspris til en person, forening eller organisasjon som gjør en innsats til glede for andre.

Innsats i mange år

Ved utdelingen ble det gitt honnør til Frode Kyvåg for innsatsen han har vist gjennom arrangementet Norway Cup. Og her var det ikke bare selve fotballturneringen som ble trukket frem, men også det engasjementet som etter hvert mer og mer har kommet i fukus ved gjennom å la idretten bli til hjelp for fattige barn i den tredje verden.

"Kyvåg har arbeidet med Norway Cup siden 1972, og har etter hvert utvidet arrangementet til å bli et verktøy tikl å fokusere på sosial nød, spesielt hva angår barn i den tredje verden. Dette engasjementet tok virkelig fart i 1978" heter det i forbindelse med utdelingen.

I Rendalen fortalte han om en tur til Bucuresti i Romania i forbindesle med en håndballtrurnering. Historien om kontakten med brasilianske sosialarbeidere som fortalte om gatebarna og hva de var utsatt for gjorde så sterkt inntrykk at det dannet grobunn for det arbeidet som etter hvert har blitt gjort.

Etter dette har det jo deltatt fotballag fra Sã Paulo i Norway Cup hverte enste år, og disse og andre lag fra fattige deler av verden har opp gjennom årene blitt en ikke ubetydelig del av Norway Cup.

Lagarbeid

Det var en rørt Frode Kyvåg som mottok prisen som består av en staue av Vesleblakken, et diplom og 30.000 kroner. Pengene er allerede gitt videre til foreningen Peuqeinios i São Paulo i Brasil.

Og for å markere takk for mange fine turneringer overrakte unge fotballspillere fra Rendalen et nett med fotballer.

Ikke vær forbauset om disse ballene havner et sted i Afrika, sa Kyvåg som i sin takketale understreket at om han har blitt en frontfigur, er både Norway Cup og alt turneringen har trukket med seg bare har vært mulig gjennom et stort lagarbeid, og prisen tar jeg derfor med meg hjem til alle de jeg samarbeider med.

I fjor var det Fylkesmannen på vegne av Kongen som hedret Frode Kyvåg.