- NFF frykter konsekvensene av å ikke stille til disse kampene. UEFA kan ilegge en straff som på ulike måter vil kunne gå hardt utover både dagens spillere og de neste spillerne som er på vei opp og frem. Å avlyse reisen vil etter vår vurdering være et unødvendig og uforholdsmessig tiltak, heter det i brevet fra Norges Fotballforbund.

Les brevet: NFFs brev til Helsedepartementet

Det er umulig å forstå at det har noen som helst betydning for koronapandemien om de profesjonelle norske fotballspillerne får fly isolert på et chartret fly uten andre passasjerer - og praktiserer streng karantene før og etter kampen.

De fortvilte spillerne har gått til det uvanlige skrittet å skrive et åpent brev hvor de forteller om at de har tatt fem - 5 - koronatester på noen få dager i Norge. Med ett unntak, og vedkommende spiller ble raskt tatt ut av troppen og satt i karantene, har samtlige tester vært negative.

Dette minner om noe vi så i vår, da koronatiltakene i enkelte tilfeller ble urimelige og ufornuftige, nærmest drevet av et ønske om at alle skal ha det like ille, uansett. Det er spesielt nedslående at både helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie ikke har evnet å styre igjennom prestisjen og gjøre et unntak.

Dette er personer som har fotball som sitt yrke, og det er fortsatt mulig å reise mellom land i yrkessammenheng. Det er endog slik at spillerne bor og arbeider i utlandet. De kommer altså ikke tilbake til Norge med en eventuell smitte.

Atpåtil følger Norges Fotballforbund smitteprotokollen til UEFA, og de følger reglene i vertslandet Romania. Der venter det rumenske landslaget som inntil det siste forventer at Norge stiller opp til de avgjørende kampene i Nations League.

Helsedirektoratets stive regeltolkning av covid-19-forskriften virker ikke overbevisende. Ifølge forskriften skal personene det handler om «oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted».

Det står ingen ting i forskriften om at dette egnete stedet må være fysisk stille. Tidligere har man praktisert karantene ombord i båter, og NFFs nye regelverk for turen er meget strengt:

  • To meters avstand opprettholdes på vei ut av hotell og inn i buss
  • To meters avstand opprettholdes ved plassering i buss
  • To meters avstand opprettholdes på vei ut av buss og inn i chartret fly
  • To meters avstand opprettholdes ved plassering i chartret fly

Dette er retningslinjer man tydeligvis ikke klarer å oppfylle i Norge, der smitten fortsetter å vokse og selv innlagte på helseinstitusjoner blir smittet. Det skal også nevne at samtlige landslagsspillere er i en alder hvor covid-19 uhyre sjeldent er dødelig, og der de aller, aller fleste klarer seg greit gjennom en sykdom uten alvorlige symptomer.

Når de slipper ut av Helsedirektoratets klør, skal de tilbake i sine respektive klubber og fortsette å praktisere sitt yrke under UEFAs smitteregler.

Men har det noe å si at Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie er så firkantet? Er ikke fotball helt uviktig?

Svaret på det er nei. I den tunge lockdownperioden som koronapandemien har gitt, er lyspunkter som fotball viktig for manges humør og dermed deres psykiske helse. Spennende landslagskamper gir et avbrekk i en hverdag med hjemmekontor, og vil glede mange hundre tusen sportsinteresserte.

Å holde så mye åpent som mulig av kulturopplevelser og skoler er faktisk svært viktig - enten vi snakker om strømmede konserter eller andre tiltak. Er det viktig? Ja, selvsagt!

Sportslig er det også viktig. Hvis Norge trosser den internasjonale fotballens regler, risikerer vi at kampresultatene settes til 3-0 tap bøter. Det rammer Norges fremtidige muligheter til internasjonale sluttspill.

Og da står vi igjen med følgende:

Å nekte landslaget å dra til Romania og Østerrike har null betydning for koronapandemien.

NFF har laget en smitteprotokoll som virker grundig og seriøs og har vist vilje til å etterkomme pålegg.

Den firkantede holdningen til Helsedirektoratet er ikke overbevisende verken juridisk eller smittevernmessig, men skaper en mistanke om at det har gått prestisje i saken. Det er i hvertfall skadelig for befolkningens oppslutning om koronatiltak.

PS! Hva mener du? Bør det norske landslaget få dra til Romania og Østerrike, eller bør de nektes å forlate Norge? Skriv et leserbrev!