Det ble klart etter et styremøte i Zürich onsdag. Der var det på forhånd varslet at den betente Russland-saken skulle tas opp.

I en pressemelding opplyser FIS at utøvere fra Russland og Belarus vil fortsette å være utestengte «inntil videre».

Det er første gang at styret i FIS diskuterer saken formelt etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefalte alle internasjonale særforbund om å gjenåpne døren for Russland og Belarus.

I IOC-uttalelsen som ble formidlet i slutten av mars heter det at russiske og belarusiske utøvere nå bør få slippe til på gitte vilkår. Betingelsen er i første rekke at de konkurrerer som nøytrale, uten nasjonale symboler og med tilknytning til det russiske flagget.

Splid

Det må også stilles krav om at de aktuelle utøverne ikke har vist noen form for støtte til krigshandlingene i Ukraina, samt at de ikke har formelle koblinger til det russiske militæret.

IOC har latt det være opp til hvert enkelt særforbund å ta den endelige avgjørelsen. Det har ført til en dyp splittelse i idrettsbevegelsen. Flere forbund har valgt å legge seg på IOC-linjen, mens andre har stått fast på at Russland og Belarus skal holdes utenfor så lenge krigshandlingene fortsatt pågår.

Det har vært knyttet stor spenning til hva FIS ville lande på. Allerede i forkant av onsdagens møte i Zürich var det kjent at det rådet delte meninger blant medlemmene i styret.

FIS-president Johan Eliasch signaliserte allerede i vinter at han mener IOCs holdning i saken må veie tungt å følges. Norges tidligere skipresident Erik Røste, som er styremedlem, har på sin side vært krystallklar på at det eneste rette er å opprettholde utestengelsen.

Vanskelig vurdering

Røste har argumentert med at det blir svært vanskelig å skulle vurdere hvilke utøvere som er nøytrale og ikke.

Også på politisk nivå ulmer det i Russland-spørsmålet. Tysklands innenriksminister Nancy Faeser har antydet at hun vil se på muligheten for å nekte russiske og belarusiske utøvere innreise i forbindelse med konkurranser på tysk jord.

Den danske kulturministeren har åpnet for det samme, men frykter at EU-regler er til hinder for et slikt grep.

(©NTB)