Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) samles i mai for å behandle IOCs anbefaling om å ta la russiske og belarusiske utøvere delta igjen.

«FIS har tatt IOC-styrets anbefalinger om russiske og belarusiske idrettsutøveres deltakelse som nøytrale idrettsutøvere i internasjonale konkurranser til etterretning», skriver FIS i en epost til NTB.

Forbundet opplyser at FIS-styret vil ta stilling til saken i neste møte 24. mai i Zürich.

«Inntil videre vil gjeldende FIS-retningslinjer gjelde», skriver FIS.

På styremøtet i mars opplyste FIS-president Johan Eliasch at ingenting hadde endret seg.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) kom i slutten av forrige måned med anbefalinger om å slippe til russere og belarusere som nøytrale igjen. Forutsetningen er blant annet at de ikke har støttet krigshandlingene i Ukraina eller koblinger til det russiske militæret.

Erik Røste er styremedlem i FIS. Han er ikke i tvil om hva som bør komme ut av møtet i mai.

– Mitt standpunkt har ikke endret seg. Med det brutale som utspiller seg i Ukraina, mener jeg at idretten må opprettholde utestengelsen. Krigen bare fortsetter med uforminsket styrke, sier Røste til NTB.

– Den dagen russiske ledere tar til vettet og avslutter dette helt meningsløse angrepet på Ukraina og det ukrainske folk, mener jeg idretten igjen skal forsøke å være en brobygger, men først da, sier han.

Kontrollspørsmål

Flere internasjonale forbund har den siste tiden fulgt IOCs anbefalinger. Blant dem er triatlon, fekting, bordtennis, taekwondo og bryting.

Røste tror det blir vanskelig å følge opp IOCs krav om nøytralitet.

– Jeg frykter at IOC sin anbefaling kan gi kaotiske tilstander. Det kan bli, noe vi ser allerede, ulik praktisering og oppfølging av anbefalingene fra IOC, sier Røste.

– Hvem og hvordan skal det avgjøres hvem som aktivt har støttet krigen? Hvem skal eller kan kontrollere hvilke utøvere som er tilknyttet militæret eller sikkerhetsstyrkene? Vil andre nasjoner boikotte arrangementer hvis utøvere fra Russland og Belarus slippes inn igjen? Vil enkelte utøvere boikotte slik noen allerede har antydet at de vil vurdere? Hva mener sponsorene? Vil de trekke seg eller legge press på de ulike internasjonale særforbundene og arrangører? er blant spørsmålene Røste stiller seg.

Innreiseforbud?

Tidligere i uken uttalte den tyske innenriksministeren Nancy Faeser at russiske idrettsutøvere kan få innreiseforbund til Tyskland.

– Land som holder store idrettsarrangementer, er ikke maktesløse. Med utstedelse av visum kan de kontrollere om russere faktisk kan delta, sa innenriksministeren

Røste mener det også kan skape kaos.

– Hva hvis enkelte land nekter utøvere fra Russland og Belarus innreise slik Tysklands innenriksminister mer enn antyder? Skal da arrangement flyttes? spør han.

Flere land har advart mot å tillate russiske og belarusiske idrettsutøvere tilbake i internasjonale konkurranser.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og ministere fra 34 andre land publiserte i februar en erklæring der de uttrykte bekymring over at IOC vurderer å slippe til utøvere fra Russland og Belarus igjen.

(©NTB)