Gå til sidens hovedinnhold

Føler seg lurt av norske sykkelbrødre

Team People4you-sjef vil gå rettens vei for å få sponsorpenger tilbake.

Det havarerte samarbeidet mellom norske Unaas Cycling og svenske Visbeek Cycling står i fare for å ende opp i det norske rettsvesenet.

- Slik det ser ut nå skal det veldig mye til for at dette løses utenfor retten, sier Aike Visbeek i Visbeek Cycling til procycling.no.

Bakgrunnen er intern krangel om pengebruk og satsing for sykkellaget Team People4you-Unaas Cycling i inneværende sesong.

Visbeek Cycling mener brødreparet Espen og Emil Unaas skylder dem 190.000 kroner i utestående sponsormidler. I tillegg skal 140.000 etter avtalen utbetales 1. januar, neste år.

Fristet med 1,2 millioner
I fjor høst skaffet brødrene Unaas en sponsoravtale med bemanningsbyrået Team People4you. Den skal etter det procycling.no erfarer ha vært på 700.000 kroner årlig.

Noen måneder i forveien åpnet de dialogen med Visbeek Cycling, som fram til da hadde styrt det svenske sykkellaget Team Cykelcity. På daværende tidspunkt hadde brødrene et sponsorat med Xtra Personell verdt 450.000 kroner, via laget Argon 18-Xtra Personell.

Unaas-brødrene oppfattet at de var enige med Xtra Personell om en tripling av avtalen foran neste sesong, og solgte dette budskapet inn for Visbeek Cycling. Etter det procycling.no forstår var det en av hovedgrunnene til at svenskene gikk inn i samarbeidet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utover høsten viste det seg at Nils Marius Otterstad og Xtra Personell i stedet ønsket seg ut. De følte at felles målsettinger ikke ble oppfylt i 2012-sesongen, og reagerte på informasjon om at rytternes foreldre måtte betale deler av elitesatsingen ut av egen lomme.

Otterstad kjenner seg heller ikke igjen i den samme avtalen skulle tredobles foran 2013-sesongen.

- Vi lovet aldri lovet noe slikt, sier Otterstad til procycling.no.

Pengekranen skrus igjen
Dermed satt People4you-Unaas Cycling igjen med 500.000 kroner mindre enn budsjettert. Unaas-brødrene hadde gjort avtalen med People4you direkte, og skulle deretter viderebetale pengene til svenskene. Slik skaffet de seg rollen som mellomledd for utbetalingene fra sponsoren til den svenske ledelsen av laget.

Utover sesongen ble pengekranen gradvis skrudd igjen av den norske utstyrsleverandøren. Det mener Unaas-brødrene de var i sin fulle rett til å gjøre:

- Føler dere at dere skylder penger til Sverige?

- Nei, absolutt ikke. Pengene er brukt på måten de skulle.

- På hva?

- På sykkelritt. Vi har brukt mye penger på Birken, Sørlandet GP og Tønsberg 4-dagers. Det var også ritt som ble kjørt tidligere på året i Norge. Pengene har ikke blitt brukt til annet enn sykkelritt, fastholder Unaas-brødrene.

procycling.no sitter på opplysninger om at kontrakten mellom Unaas Cycling og Visbeek Cycling inneholder et punkt som eksplisitt påpeker at sponsorbeløpet skal utbetales i sin helhet, uten noen mulighet til å trekke fra kostnader tilknyttet lagdrift.

Måtte kutt i rittkalender
I store deler av sesongen har partene vært uenige om rittprogram og hvordan lagets sponsormidler ble benyttet. Dette har procycling.no fått kjennskap til via intern korrespondanse i laget.

Her kommer det fram at Visbeek allerede før sesongstart kuttet i rittprogrammet da laget fikk mindre penger å rutte med enn først budsjettert. Han informerer alle om at noen av de norske cuprittene, CykelVasan og Birken ikke ville bli prioritert.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Bra. Det er godt å få alt ned på papiret og se etter løsninger», svarte Emil Unaas på mailen.

Utover sesongen skulle sponsorbeløpet bli utbetalt i fem like avdrag. Den første ved avtalens inngåelse. Den siste i januar, 2014.

At forpliktelsene i kontrakten ikke skal ha blitt overholdt, fører nå til rettslige skritt fra den svenske delen av laget. Etter det procycling.no erfarer har de kun mottatt 370.000 av de 700.00 kronene. Betalingene har også kommet sent inn på konto.

I forbindelse med Glava Tour i mai møttes lagets sponsorer. Da hadde ikke Unaas overholdt sine betalingsforpliktelser. Under møtet satt de andre sponsorene press på Unaas om å betale det de skyldte.

Ikke mange dagene senere kom det en utbetaling fra Unaas, men denne skal kun ha vært på 70.000. Samme sum ble overført et par uker senere. Etter det stoppet pengeflyten fra Norge i lang tid.

«Sterkt uenige i måten laget drives»
Uenighetene har blant annet gått på om laget skal delta i ritt i Norge eller Sverige.

procycling.no sitter på dokumentasjon som viser at brødrene utover sesongen holder igjen penger og stiller nye krav for å betale ut det de skylder.

I en mail datert 22. juli skriver Espen Unaas:

«Vi har fått pengene fra People4you fra betalingen som skulle skjedd i juni måned. Jeg har ikke betalt pengene til laget ennå. Før jeg overfører noen penger må vi rydde opp internt i laget. Emil og jeg er sterkt uenige i måten laget drives på. Laget drives ikke etter de planer og prinsipper vi ble enige om før sesongen.»

«Laget må blant annet kjøre disse rittene i Norge denne sesongen: Sandefjord GP, Tønsberg 4 dagers, Norges Cup avslutningen, Birkebeinerrittet og Roserittet».

«Lagets hovedsponsor People4you og vi som utstyrssponsor stiller disse kravene. Det er blitt lovet ting til People4you som laget må forholde seg til ut sesongen».

Sponsoren sier de har betalt pengene i tide, og at den aktuelle fakturaen Unaas nevner i mailen, ble utbetalt i første halvdel av juni.

- Vi har overholdt våre forpliktelser i denne saken, forteller administrerende direktør i People4you, Per-Egil Aas, til procycling.no.

- Som sponsor, la dere føringer for hvilke ritt laget skulle stille opp i?

- Vi var opptatt av ritt som skulle gå i Norge. Vi forholdt oss til en part som representerte en del av et norsk sykkellag. Vi ble presentert for et opplegg som innbefattet Norgescup, Glava Tour, Tour de Fjords: De naturlige punktene som er tungt profilert på sykkelkalenderen. Vi var også opptatt av at Birken skulle sykles for å vinnes, svarer Aas.

Lagets økonomi i kritisk forfatning
Mot tampen av året eskalerer konflikten og pengene uteblir fortsatt. I august er lagets økonomi i kritisk forfatning. Sportslig sett er det en viktig måned med både Arctic Tour og Tour des Fjords på programmet, men laget er bare dager unna å måtte trekke seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En siste pengeoverføring dukker opp til Visbeek Cycling. Også den er på 70.000 kroner. Akkurat nok til at laget kan starte de to norske rittene.

Det blir det siste UCI-rittet laget kjører denne sesongen. I høst har Unaas og Visbeek Cycling gått hvert til sitt, men mye tyder nå på at de møtes igjen i rettssalen.

Emil og Espen Unaas ønsker ikke konkret å kommentere pengekrangelen med Aike Visbeek og Visbeek Cycling.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen