Gå til sidens hovedinnhold

EM gir milliarddryss

Får Norge EM i 2016 vil besøkende supportere legge igjen to milliarder kroner – netto.

Onsdag leverer Norges Fotballforbund inn sin EM-søknad til den norske regjeringen. Statsstøtten er helt vesentlig for at den norske søknaden skal gå igjennom, men et trumfkort har allerede fotballforbundet på hånda:

En samfunnsøkonomisk analyse viser at et Fotball-EM i Norge vil gi et overskudd på nesten to milliarder kroner fra besøkende fotballsupportere.

Mat, drikke og overnatting
På vegne av NFF har professor Dag Morten Dalen og førsteamanuensis Lars Håkonsen foretatt en vurdering av et eventuelt EM-arrangement i Norge om syv år. Nettavisen har fått tilgang til analysen som presenteres som et vedlegg til onsdagens søknad om statstilskudd til arrangementet, og her heter det om de tilreisende:

På noen områder har vi kommet med relativt godt funderte tallanslag på samfunnsøkonomiske gevinster. Dette gjelder hovedsakelig gevinster som realiseres under selve arrangementet. Størstedelen av dette er knyttet til verdien av å motta det store antallet utlendinger som skal tilbys ekstraordinær innlosjering og som forventes å bruke betydelige beløp på restaurant- og utelivsrelatert forbruk.

Slikt blir det penger av:

Her har vi anslått samfunnsøkonomiske nettogevinster, og vårt midlere anslag beløper seg til om lag 1,8 milliarder kroner.

2,5 milliarder fra norske lommer?
I tillegg regner man med at norske fotballsupporteres betalingsvillighet vil være på rundt 2,5 milliarder kroner (brutto), selv om det er store usikkerhetsmomenter knyttet til dette anslaget. Det er ikke gjort noen meningsmåling eller undersøkelser blant den norske befolkningen, men anslaget tar utgangspunkt i en undersøkelse gjort vedrørende engelskmenns betalingsvillighet i forbindelse med OL i London 2012.

– Det er store usikkerhetstall knyttet til slike beregninger, men vi mener at vi har gjort et realistisk anslag, sier professor Dag Morten Dalen ved BI til Nettavisen.

Samfunnsnytte: Fire-seks milliarder
Totalt anslår duoen at nytteverdien ved et eventuelt Fotball-EM i Norge i 2016 vil ligge et sted mellom fire og seks milliarder kroner. I tillegg kommer inntekter fra Uefa, som er gjenstand for forhandlinger, og dermed ikke tatt med i analysen.

Dalenes og Håkonsens analyse har kun sett på gevinstene ved et eventuelt EM-arrangement. Økonomiekspertene innrømmer at vurderingene de har gjort har visse svakheter, spesielt hva gjelder nordmenns betalingsvillighet.

En egen kostnadsanalyse vil bli presentert regjeringen onsdag klokken 1500.

Ber om 6,9 milliarder
Ifølge VG vil Norges Fotballforbund be regjeringen om å få 6,9 milliarder kroner i statstilskudd. Beløpet skal dekke 40.000 seter som skal brukes på arenaene i Lillestrøm, Stavanger og Trondheim, og som etter EM skal demonteres og brukes på idrettsanlegg andre steder.


- Det er helt feil at disse pengene bare skal gå til provisoriske triuner. Mestparten av pengene skal gå til et nytt nasjonalanlegg i Groruddalen, og det er det ikke et eneste sete som er provisorisk, sier kommunikasjonssjef for Norges Fotballforbunds EM-prosjekt, Anders Rikter, til Nettavisen.

- Dette er etter vår oppfatning et estimat som er helt realistisk. Tallene er kontrollert og dobbeltkontrollert meget grundig av tre instanser; en intern og to eksterne, sier fotballpresident Sondre Kåfjord.

Norsk Tipping: Spill Lotto og Tipping på mobilen

Sjekk siste fotballnytt her!
Sjekk siste sportsnytt her!

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken