*Nettavisen* Sport.

Kongsvinger-spiller fikk ti måneder

Foto: (TV 2)

Futsal-spilleren Flamur Loku er utestengt fra all fotball i ti måneder etter skandaleoppførselen i mars.

01.06.10 18:46

(Glomdalen.no): Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund finner det bevist at Loku satte kneet i ansiktet på en motspiller. Deretter sparket han motstanderens keeper i magen. Dommer og medspillere måtte holde han tilbake for å hindre ytterligere utagering.

Du kan se hendelsen her

Her er vedtaket i sin helhet:

NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) har i brev datert 20. april 2010 oversendt anmeldelse til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) vedrørende Kongsvinger Futsal-spiller Flamur Loku på grunnlag av hans opptreden under en kvalifiseringskamp i futsal mellom Øystese og Kongsvinger Futsal 28. mars 2010.

Basert på foreliggende bevis la Påtalenemnda til grunn at Flamur Loku i den aktuelle kampen ble utvist etter at han sparket/satt kneet sitt i ansiktsregionen til en motspiller.

Sparket i magen
Det ble videre lagt til grunn at Loku deretter sparker motstanderlagets keeper i mageregionen og at han fysisk må holdes tilbake av dommerne og medspillere for å hindre ytterligere utagering. Påtalenemnda har i den forbindelse lagt avgjørende vekt på forklaringen fra kampens dommer og de foreliggende TV-bilder.

Etter Påtalenemndas oppfatning rammes Lokus atferd av NFFs lov § 11-2 (1) b som angir at straff kan ilegges dersom en person utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer uredelig eller uhøvisk.

Saken ble behandlet og avgjort i Utvalgets møte 10. mai 2010.

Anmeldte har i brev datert 26. april 2010 kommet med sin versjon av hendelsen. Det er videre blitt fremlagt en rapport om hendelsen fra sekretariatsansvarlig for den aktuelle kampen.

La vekt på TV-bilder
På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon finner Utvalget det bevist at anmeldte har forholdt seg som beskrevet i Påtalenemndas anmeldelse. Utvalget legger således til grunn at anmeldte satt kneet i ansiktet på motspiller. Det legges videre til grunn at anmeldte sparket motstanderens keeper i magen og at dommer og medspillere måtte holde han tilbake for å hindre ytterligere utagering.

Når det gjelder den første episoden har Utvalget lagt avgjørende vekt på dommerens rapport om hendelsen. Utvalget har i forhold til den andre episoden, foruten dommerens rapport, også lagt vekt på de foreliggende tv-bilder som viser deler av hendelsen.

Utvalget har forstått anmeldte slik at han mener at bakgrunnen for hans opptreden i den andre episoden var den provokasjon han hadde blitt utsatt for. Utvalget kan ikke se at den provokasjon som anmeldte var utsatt for kan tale i formildende retning. Det vises dessuten til at det er et sterkt misforhold mellom provokasjonen og anmeldtes handlinger.

Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier følgelig en streng reaksjon.

Enstemmig dom
Etter en totalvurdering av foreliggende dokumentasjon/forklaringer og på grunnlag av de ovenstående skjerpende omstendigheter, finner Utvalget at Påtalenemndas innstilling til straff er passende.

Utvalget legger til grunn at spilleren har vært suspendert fra 12. april 2010. Anmeldte suspenderes videre inntil denne dommen er rettskraftig, hvilket vil være 14 dager etter at anmeldte er gjort kjent med dommen, forutsatt at dommen ikke påankes. Den samlede suspensjonstiden skal komme til fradrag i den utmålte straffen.

Dommen er enstemmig.

Flamur Loku straffes for brudd på NFFs lov § 11-2 (1) bokstav b jf. § 11-3 (1), jf. § 11-5 (1) bokstav d med tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening innenfor NFF for en periode på 10 – ti – måneder. Straffen skal sones i terminfestet kampsesong, og spilleren kan ikke delta på noe lag før soning har funnet sted. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den utmålte straffen.

Les flere saker fra Glomdalen.no her

Sjekk siste fotballnytt her!
Sjekk siste sportsnytt her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.