Forurensning og vanskelige grunnforhold skaper store utfordringer for Vålerengas nye stadion på Valle.

Ekstrakostnadene kommer opp i hele 50 millioner kroner, meddeler Vålerenga Fotball på sitt nettsted.

Klubben kjøpte stadiontomta fra Oslo kommune for én krone i 2008. En av forutsetningene for avtalen var at kommunen ikke skulle pålegges noen form for økonomisk risiko.

Stadionprosjektet satte av penger til å håndtere forurensning og grunnforholdene, men kostnadene til dette viser seg nå å bli langt høyere.

- Da vi omsider begynte å grave, viste det seg at tomta gjennom mange år har blitt benyttet til å dumpe avfall, og vi har avdekket både bilvrak, oljesøl og annet spesialavfall som må deponeres forsvarlig, forteller styreleder Åge Petter Christiansen.

- Grunnforholdene har også vært dels dårlige og dette krever tiltak. Nesten 40 millioner kroner av de økte kostnadene skyldes grunnforholdene.

Se video: VPN.no har produsert denne videoen fra byggetomten. (Saken fortsetter under):

Tror på løsning

- Vi tar det fulle og hele ansvaret for å finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor, og vi har god tro på at vi skal få til det, sier Christiansen.

Andre ekstrakostnader knyttet til grunnforholdene skyldes omlegging av midlertidig anlegg til Valle Hovin skøytebane, nye offentlige pålegg og enkelte andre forhold, heter det i Vålerengas redegjørelse.

Disse ekstrakostnadene kommer på cirka 10 millioner kroner.

- Det har vært nødvendig å kutte kostnader i stadionplanene, og vi har nå kontroll på kostnadsstyringen i prosjektet, sier Christiansen.

Kan ikke låne mer

Det opprinnelige budsjettet for Vålerengas stadion var 720 millioner.

Klubben påpeker at det ikke er uvanlig med budsjettoverskridelser på under ti prosent som skyldes uforutsette kostnader relatert til grunnforhold.

- Det er en forutsetning fra kommunen at Vålerengas behov i sin helhet skal finansieres gjennom utleie av øvrige arealer. Vi kan derfor ikke ta opp nye lån, og kostnadene er allerede kuttet til beinet, sier Christiansen.