Norsk fotballs ekstraordinære forbundsting besluttet søndag kveld å ikke gå inn for en boikott av fotball-VM i Qatar neste år. Vedtaket ble fattet med et klart flertall på 368 mot 121 stemmer.

Et flertall på 289 mot 167 delegater stemte isteden for Sportsklubben Tranes endringsforslag om «et forsterket internasjonalt engasjement og arbeid for å styrke menneskerettighetene i Qatar».

Dette skal jobbes for med andre virkemidler enn en boikott. Heriblant er Norges Fotballforbund (NFF) pålagt å rette sterk kritikk mot Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) fra talerstolen når sistnevnte forbund holder neste års kongress.

Les også: Norge boikotter ikke VM i Qatar

Reagerer på at han ble «mutet»

En av delegatene på forbundstinget som talte for en norsk boikott var Christiania Ballklubbs Frode Lia. Den tidligere Josimar-redaktøren tok blant annet for seg Sven Mollekleiv og det såkalte Qatar-utvalget i sitt innlegg. Lia hadde mye på hjertet når det gjaldt denne saken og innlegget hans ble avbrutt flere ganger.

Under debatten ble Lia først stoppet av tingets dirigent, Kjartan Berland, for å gå inn på Mollekleivs arbeid framfor forbundsstyrets saksframlegg. Seinere avbrøt Berland igjen da Lia hadde brukt opp sine tilmålte fem minutter.

Den siste avbrytelsen skjedde mens eks-redaktøren fortsatt snakket til tilhørerne. Lydforbindelsen til Lias innlegg ble kuttet da han likevel snakket videre, tross påpekningen fra Berland om tidsbruken.

I etterkant reagerer Lia på at han ikke fikk fullføre argumentasjonen.

- Det jeg reagerte mest på var ordstyrer som avbrøt meg midt i mitt argument, sier han til Nettavisen.

Lia tilføyer at han tenker delegater må få snakke ferdig i en såpass viktig sak.

- Jeg synes det er uhørt at ordstyrer avbryter på den måten. Det er rett og slett udemokratisk.

Berland: - Fikk klar beskjed

Ordstyrer Kjartan Berland forklarer hendelsen slik til Nettavisen.

- Jeg har ikke noe mer å si til det enn at det var en taletid som var begrenset til fem minutter. Lia valgte i sitt innlegg å gå over den og fikk flere beskjeder fra meg om tiden, men han valgte å ikke forholde seg til det. Han hadde fått klar beskjed om at han måtte stoppe, og da han ikke gjorde det, valgte teknikken å gå inn og mute ham. Det er en forretningsorden for tinget der vi er enige om taletiden, sier han.

- Lia kaller det udemokratisk. Hva synes du om det?

- Det har ikke jeg noen mening om. Der får både Lia og tingdelegatene gjøre sine egne vurderinger. Min jobb og rolle er å lede tinget etter de tidsrammene og den forretningsorden som er lagt til grunn, og som tingdelegatene har bestemt.

- Beslutning på feil grunnlag

Når det gjelder selve resultatet av Qatar-avstemningen på det ekstraordinære forbundstinget, tror Lia mange delegater har hatt for høy tillit til og støttet seg på det nevnte Qatar-utvalgets rapport som ble presentert 18. mai i år.

- Jeg tror at veldig mange har lagt den rapporten til grunn for stemmene, og at mange klubber har fattet en beslutning på feil grunnlag, sier Lia til Nettavisen.

Det NFF-oppnevnte Qatar-utvalgets arbeid ble altså ledet av tidligere president for Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv. I rapporten kom utvalget med 26 anbefalinger til tiltakskrav Norge skal stille til Qatars myndigheter for å bedre rettighetene til landets mange migrantarbeidere.

Det ble også anmodet om å gå inn for en dialog framfor en boikott, med et flertall på tolv mot to stemmer blant utvalgsmedlemmene.

Norsk debatt: 18 fotballkretser: Nei til boikott av VM i Qatar

Uenig med rapportens kilder

En over tre timer lang debatt med rundt 40 talere foregikk før søndagens avstemning på det digitalt arrangerte forbundstinget.

Frode Lia påpekte i sin argumentasjon at Qatar-utvalgets rapport er tungt basert på opplysninger fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Han gikk hardt ut mot vurderingene Mollekleiv og utvalget har gjort av ILO, en organisasjon han mener verken er upartisk eller en uavhengig kilde å støtte seg til.

- Min kritikk av Mollekleiv var ikke et angrep på person, men handlet om den organisasjonen han støtter rapporten sin på. Mitt innlegg handlet om en saksopplysning som er viktig, forklarer han.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Mollekleiv mandag. Han har også blitt forelagt kritikken fra Lia via SMS, men har ikke besvart henvendelsen.

Den FN-baserte organisasjonen ILOs arbeid i Qatar er etter Frode Lias mening ikke en troverdig kilde til informasjon om fremmedarbeideres menneskerettigheter i landet.

Dette begrunner han med at ILO-arbeidet i Qatar de siste årene har blitt finansiert av landets myndigheter.

- Fikk kaffen i halsen

Han mener Qatar-utvalget og Mollekleiv, på bakgrunn av samtaler med ILO, har kommet med en rekke påstander om utbedrede forhold i Qatar som ikke stemmer. Samt at informasjonen fra ILO om migrantarbeidernes rettigheter påvirkes av Qatar og Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

- Vi lever i en tid med mye falske nyheter. Vi har stor forståelse for at dette er et farvann som er vanskelig å navigere i for utvalget som har liten, eller ingen erfaring med verken FIFA eller Qatar. For et slikt utvalg er det utrolig viktig at bakgrunnskildene som ligger til grunn for utvalgets konklusjoner er objektive, og ikke har en økonomisk eller politisk slagside, sa Lia i sitt debattinnlegg søndag.

- Derfor fikk jeg kaffen i halsen da utvalgets leder, Sven Mollekleiv, både på pressekonferansen og her på tinget kunne fortelle at de hadde lagt ekstra stor vekt på samtalene de hadde hatt med ILO, fortsatte han.

- Falske nyheter

Dirigent Berland brøt da inn med en anmodning om å holde seg til selve saken fotballtinget skulle stemme over, og ikke snakke om personer som ikke deltok i tingforhandlingene.

Lia pekte så på at ILO har gått fra å være en av Qatars skarpeste kritikere fram til 2017, til etter hans oppfatning å ikke rapportere om kritikkverdige forhold for landets migrantarbeidere i det hele tatt.

Dette etter å ha inngått en avtale med Qatars myndigheter i 2018, som sørget for full finansiering av ILOs arbeid i landet i tre år. Lia mener samarbeidet gjør at ILO ikke lenger kan regnes som en uavhengig og upartisk kilde i Qatar-utvalgets rapport.

- Bildet som er blitt tegnet av at ting er blitt mye bedre for fremmedarbeiderne i Qatar stemmer ikke. Det er rett og slett falske nyheter, hevdet Lia videre.