Gå til sidens hovedinnhold

Dette er IT-saken

Kurt Hokland og firmaet Procasa saksøker Norges Golfforbund for et tosifret millionbeløp på grunn av den såkalte IT-saken. Her kan du lese mer om den.

På mange måter begynte det i mai 2001, da NGF og Anker-Rasch innkalte klubbenes delegater til et ekstraordinært golfting for å rydde opp i den såkalte IT-saken.

Delegatene fikk vite at et svensk firma (Epani) hadde forberedt et søksmål på 6,4 millioner kroner mot NGF for manglende utbetaling i forbindelse med et tidligere IT-prosjekt, det såkalte chip-prosjektet (avtale inngått 1998), og at forbundet derfor var truet av konkurs.

Stilte kabinettspørsmål
For å ordne opp i problemene måtte klubbenes delegater stemme for en IT-avtale med et annet firma, Golf Axess. Saken var så viktig for president Anker-Rasch at han truet med å gå av dersom ikke avtalen ble vedtatt.

Det kom aldri noe søksmål fra Epani. Isteden ble det utbetalt et engangsbeløp på 500.000 kroner til Epani, pluss noen aksjer i Norsk Golfweb AS, så var saken ute av verden.

Bare 13 dager etter det ekstraordinære golftinget gikk Epani konkurs. Virksomheten ble overdratt til et nytt selskap, Epani Systems AB, som ikke hadde noe avtaleforhold med NGF. Kravet på 6,4 millioner kroner, som Anker-Rasch presenterte for klubbenes delegater, kom altså fra et selskap som var i ferd med å gå konkurs, og som i tillegg hadde skiftet navn til Niepa.

Resultatet av tinget 16. juni var at NGF og Golf Axess skrev en rammeavtale som skulle sikre ”en samlende IT-samarbeids-plattform”. Ingen andre aktører ble vurdert til dette oppdraget.

Investorer trakk seg ut
Beslutningen om å velge Golf Axess gikk blant annet ut over Teeplay, som Kurt Hokland representerer. Investorer trakk seg ut, de mistet utviklingsstøtten fra SND på 300.000 kroner, i tillegg til at forventede inntekter i millionklassen ikke kom.

Fordi NGF valgte Golf Axess, ble det også bestemt på golftinget 11. november 2001 at alle medlemmer over 18 år skulle betale en IT-avgift på 62 kroner i året, for å finansiere IT-leveranser gjennom avtalen med Golf Axess. Dette har kostet Norges golfspillere nærmere ti millioner kroner de siste to årene.

Året etter, på golftinget i Kristiansand, ba Golf Axess om å bli løst fra kontrakten, fordi de ikke kunne klare å oppfylle sine forpliktelser. I henhold til avtalen NGF gjorde med Golf Axess, kunne NGF ha krevd en erstatning på inntil 1.000.000 kroner på grunn av misligholdet, men det ble aldri gjort.

Isteden skriver NGF i tingpapirene at ”de føler et ansvar overfor Golf Axess til å bidra med finansieringen av den sentrale medlemsdatabasen”. Databasen skulle Golf Axess ha kjøpt året før for tre millioner kroner. Men i NGFs papirer for det ekstraordinære tinget 2001 står det at ”kjøp av opplegget for en sentral medlemsdatabase til kr 3 millioner er avtalt.”

IT-råd
Databasen, som Golf Axess altså skulle ha kjøpt selv, hadde NGF avtalt at de skulle kjøpe allerede i 2001.

Etter tinget 2002 ble det besluttet å nedsette to prosjektgrupper som skulle utrede IT-spørsmålet videre. I begge gruppene satt det representanter for klubbene, en fra administrasjonen i NGF, samt en IT-ansvarlig fra NIF, og deres konklusjoner ble presentert på golftinget 2003. De ønsket en avtale med NIF og den danske underleverandøren Golf Box.

16. januar 2004 vedtok styret i NGF en avtale med NIF angående IT-leveranser, til tross for at Golfadministrasjons Forening anbefalte Teeplay.

Hokland mener Teeplay bevisst ble motarbeidet så tidlig som i 2001. På golfmessen mars/april kontaktet Hokland generalsekretær i NGF, Geir Ove Berg. Hokland ønsket et møte med forbundet for å presentere Teeplay.

Kald skulder
- Jeg fikk en kald skulder av generalsekretæren. Jeg fikk vite at en avtale allerede var gjort med en leverandør, men det stemte jo ikke. Noen avtale ble ikke godkjent før på tinget i juni, og da under trusselen om en konkurs som ikke var reell, sier Hokland.

Flere andre klubber fattet likevel interesse for Teeplay. 22. mai 2001 sendte imidlertid Berg og NGF ut et skriv til sine medlemmer der de kom med følgende oppfordring: ”vi vil på det sterkeste oppfordre klubbene til ikke å inngå avtaler med eksterne aktører på IT-siden akkurat nå – vent heller til vi har kunnet presentere hele det nye opplegget”.

- Hvor mye vil du anslå at Teeplay har tapt på bakgrunn av NGFs vurderinger?

- For det første er det snakk om internasjonale tap. Vi fikk ikke fotfeste i vårt eget land, og kunne ikke bruke det som referanse i forhold til utlandet. Som en følge av motarbeidelsen fra NGF, kom vi ikke inn i Danmark og Sverige. Jeg har ikke satt meg ned og finregnet på det, men det er i hvert fall ikke noe problem å forsvare et regnestykke på tjue millioner kroner.

- Brukte alle midler
- Vi snakker også om fremtidige inntekter. Når man setter i gang et så stort prosjekt som dette, og bruker mye ressurser på det, tar det tid før markedet plukker det opp med all den motarbeidelsen vi har fått. NGF brukte alle midler for å hindre den markedseffekten for vårt vedkommende, og det har slått veldig uheldig ut på oss, sier Hokland til TV 2 Nettavisen.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar