Av Knut Nystad, daglig leder i Stiftelsen VI, tidligere smøresjef i Norges Skiforbund

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

«Gratulerer med dagen» var det noen som sa her om dagen. Kake var ikke forberedt, ei heller noen festtale. Jeg hadde glemt at Stiftelsen VI ble to år.

Jeg hadde glemt dagen da Kjell Inge Røkke og Aker-familien ga meg muligheten til å ta et lederansvar for et viktig samfunnsoppdrag, og gjennom Stiftelsen VI skape et bedre liv for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Gratulasjonen fikk meg til å tenke at tiden har løpt alt for fort, og at jeg som leder for stiftelsen burde ha oppnådd mer siden jeg sluttet å ta ansvar for treige ski uten feste og manglende medaljer for Norges langrennshelter.

Les også: Birgit Skarstein ute av «Skal vi danse»

Like muligheter er riktig og viktig

Det fikk meg også til å undres over hvorfor det er slik. Hvorfor er det ingen nå som spør om manglende resultater? Hvorfor er det ingen kritiske journalister som stiller krevende spørsmål om kompetanse, prioriteringer og ressursbruk? Hvorfor ytrer ikke sinte anonyme personer seg på nettet med tydelig språkbruk om at jeg burde finne på noe annet å gjøre?

Er både medier og folket likegyldige til at en av ni nordmenn ikke får like muligheter til å prestere?

I Norge er det over 600.000 mennesker som har en funksjonsnedsettelse, ifølge SSB.

Det er dokumentert gjennom utallige rapporter at mennesker i denne gruppen opplever lavere livskvalitet, har dårligere helse, er mindre inkludert, blir diskriminert, og har lavere deltakelse i de fleste samfunnsstrukturer.

Hvordan samfunnet bør være

Istedenfor å fortsette oppramsingen om hva som er galt, stilles noen spørsmål:

Hvordan vil du at samfunnet skal være om du, eller noen du er glad i, fikk en funksjonsnedsettelse? Er det ubehagelig å tenke på at vi er alle kandidater til å få en funksjonsnedsettelse?

Noen blir født med en funksjonsnedsettelse, andre får det på grunn av uhell eller sykdom.

Les også: Birgit Skarsteins innlegg hylles: – Paralympics er kult, men vi skulle ikke vært her

Det er for sent å tenke tanken når man står midt i en alvorlig livsendrende situasjon, akkurat som det var for sent å smøre om klisteret når tørrsnøen lavet ned og våre gullkandidater kom løpende forbi på limplanker med høy puls og lav fart.

Ja, jeg tenkte fort ut en forsvarstale før jeg møtte pressekorpset. Som oftest la jeg meg flat, og tok ansvar for både manglende resultat og kompetanse.

Få var interessert i fakta om at ski er en utendørsaktivitet, været endrer seg raskt og ingen liv var i fare.

Idrett og et bedre liv

Hva er unnskyldningen om noe langt viktigere som angår oss alle? Ski er «kun» underholdning. Stiftelsen VI arbeider for å gi en stor gruppe mennesker med funksjonsnedsettelser et bedre liv gjennom idrettsaktiviteter.

Jeg har en bror med funksjonsnedsettelser, og en tvillingbror som har vært trener for verdens beste langrennsløpere. Som vi tre brødre undres over:

Hvorfor er det viktigere å produsere verdensmestre enn å legge til rette for å mestre verden?

Hvordan er det mulig? Mange vil nok svare «men vi gjør så mye» - det stemmer nok, men resultatene tilsier at vi ikke har gjort de rette prioriteringene. Til det er ubalansen for stor.

Les også: Når ungdom får stille spørsmål helt anonymt, er det dette de lurer på

Viktig for folkehelsen

Fortjener ikke alle like muligheter til å prestere? Hvorfor er det så forsvinnende få parautøvere i idretten sammenlignet med antall mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge?

Det er i alle fall ikke på grunn av manglende forskning om at deltakelse i idrettsaktiviteter er viktig for folkehelsen.

Stiftelsen VI mener at mestring fører til mestring, og at deltakelse fører til deltakelse.

Hvordan skal vi bli kvitt funksjonshemmede? Ja, du leste riktig. Løsningen er ganske enkel. Ved å tilrettelegge alle samfunnsstrukturer finnes det ikke lenger funksjonshemmede. Resultatet er et mer inkluderende samfunn. Vi må legge til rette for hva mennesker kan bidra med - uten å være opptatt av hva de ikke kan bidra med.

Det vil alle tjene på.

Stavrum & Eikeland: - Arbeidsfolk har ikke penger til mat på bordet, så trangt er det

Tankesettet må endres

Universell utforming er et steg på veien, men det holder ikke bare å forholde seg til byggeforskrifter. Vi som mennesker må også omprogrammere måten vi tenker, inkluderer og tilrettelegger. Det er synd på eleven som ikke får delta i gymtimen eller på skoleturen på grunn av rullestolen eller andre trivialiteter, men det er faktisk enda mer synd på de som får delta.

De har nettopp lært fra noen voksne at det er ok å dele opp klassen på bakgrunn av ulike forutsetninger.

Hvordan ville du reagert om dette gjaldt jenter? Minoriteter? Ditt barn? Denne holdningen tar barna med seg hele livet. Når tenkte forresten du sist på hvorfor det er så få mennesker med funksjonsnedsettelse på arbeidsplassen eller universitetet?

Takk, for hva da?

Jeg er kanskje bedre til å stille spørsmål enn å finne svarene. Som da jeg fikk gratulasjonshilsen da stiftelsens fylte to år, og kontret med: Takk, for hva da?

Svaret er at Stiftelsen VI har oppnådd en del, men vi har langt igjen. Norges største tilbyder av utendørsreklame har stilt store flater til disposisjon på flyplasser, kjøpesentre og i bymiljøet - og bidratt til økt engasjement for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv.

Vi skal bidra til at flere opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Nettavisen Pluss: Alt er gratis: - Noen folk har ikke hørt om oss, mens andre tror det er for godt til å være sant

For å skape oppmerksomhet og utgjøre en forskjell, har stiftelsen i første fase arbeidet innenfor idrettens rammer. Vi investerer over 100 millioner kroner i fire konkrete eliteprosjekter som løser utfordringer identifisert av Olympiatoppen og noen av idrettens særforbund.

Helter og rollemodeller

Prosjektene skal bygge kunnskap, og skape helter og rollemodeller for å øke rekruttering og deltakelse i paraidretten. Dette skal oppnås ved å fremme paraidrettsaktiviteter, forene idrettsmiljø, gi mer forutsigbar økonomi og ved å gi parautøvere samme velfortjente oppmerksomhet og anerkjennelse som andre utøvere.

Nettavisen Pluss: Kutter prisen på ny elbil – like før den er i Norge

I de neste fasene vil vi satse på bredde og gjøre en innsats for alle mennesker med funksjonsnedsettelse.

Skal Norge bli en bedre plass for flere, bør alle bidra. Det skal ikke være oss og dem, det skal være vi.

Kanskje blir det kake neste år, ikke bare fordi stiftelsen blir tre år, men forhåpentligvis for at vi er enda litt nærmere å gi mennesker med funksjonsnedsettelser like muligheter til å prestere.