Gå til sidens hovedinnhold

Har konkludert i varslingssaken mot tidligere Strømsgodset-trener Henrik Pedersen

Drammens-klubben hentet inn advokatbistand. Nå har konklusjonen kommet.

Advokatfirmaet Kleven & Kristensen har bistått Strømsgodset med å gjennomgå klubbens håndtering av rasisme-varslene rettet mot Henrik Pedersen. Ifølge konklusjonen er det som har skjedd i strid med klubbens nulltoleranse for uakseptable ytringer. Rapporten konkluderer med at det har vært brukt uakseptable ord og uttrykk fra Pedersen, men nevner ikke spesifikt ordet rasisme.

Strømsgodset la ut en pressemelding onsdag ettermiddag.

- De undersøkelsene advokatfirma Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball v/styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, heter det i en pressemelding fra klubbens styre.

- Strømsgodset Toppfotball v/styret er videre av den oppfatning at de ord og uttrykk som er brukt kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk, skriver Strømsgodset.

Anmeldes til NFF

Strømsgodset Toppfotball skriver videre at det ha valgt å anmelde saken vedrørende tidligere trener Pedersen til Norges Fotballforbund.

Klubben iverksetter også tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag.

Klubben opplyser at de er underlagt domsorganene til NIF og NFF og at saken nå sendes videre til NFF for håndtering der. Dermed får Doms- og Sanksjonsutvalg i Norges Fotballforbund saken på sitt bord.

- Både NIF og NFF har opprettet egne domsorganer for å behandle straffesaker, og avgjørelser fra disse organene vil etablere praksis for idrettens tålegrense hva gjelder akseptabel opptreden for trenere innen idretten. Strømsgodset Toppfotball er ikke tillagt domsmyndighet etter idrettens regler, og styret mener derfor at denne saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der. Vi presiserer at det da er NFF v/Påtalenemnda som skal vurdere om det er grunnlag for å påtale saken til NFFs doms- og sanksjonsutvalg, heter det videre i pressemeldingen.

Varslerens advokat: - Fornøyd

Rasismevarslene ble offentlig kjent 2. april, da hadde tidligere sportslig leder Jostein Flo etter det Nettavisen er kjent med, mottatt varselet 23. februar. Flo skal ha behandlet saken internt og tatt opp varselet med daværende trener Henrik Pedersen før klubbens daglige leder ble informert.

Varslerens advokat Erik Monsen sier følgende etter at pressemeldingen fra Drammens-klubben kom onsdag ettermiddag.

- Vi er fornøyd med at det er tydelig at han er trodd, sier han til Nettavisen.

Pedersen slår tilbake

Kort tid etter at Godset la ut sin pressemelding, kom det også en pressemelding fra tidligere trener Henrik Pedersen, sendt ut av hans advokat Erik Flågen.

De sier seg uenig i den konklusjonene klubben har kommet fram til.

- Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst, heter det fra advokat Flågen på vegne av Pedersen.

- Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og uttrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

Advokat Flågen sier at han og hans kilent ikke har fått innsyn i granskningsrapporten som har blitt utarbeidet om saken.

- Vi har ikke fått lese granskernes opprinnelige mandat fra klubben, og har heller ikke fått innsyn i selve granskingsrapporten. Men vi må forutsette at vi har fått informasjon om, og rett til kontradiksjon på, alle granskernes «funn».

- Hvis slik kontradiksjon er gitt, er bevisbildet i denne saken etter mitt syn ikke blitt vesentlig endret etter at det samme styret 5. april - etter sin egen gjennomgang av påstandene og samtaler med involverte - konkluderte med at Henrik Pedersen ikke hadde utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben.

Godset-leder: - Trygg på at det ikke vil bli avdekket ny klanderverdig informasjon

Til Drammens Tidende uttalte daglig leder Dag Lindseth Andersen forrige uke at han «tok en grundig prat med varsleren etter at han ble kjent med varslet 13. mars». Han ønsker ikke å kommentere opplysninger om at den ansatte skal ha varslet den daglige lederen direkte, etter at den sportslige lederen ble kjent med varslene.

– Hva ble gjort i tidsrommet fra da Jostein Flo eller klubben først fikk vite det i februar og fram til du fikk vite om det?

– Det var en rekke diskusjoner for å finne ut av det her, såpass mye kan jeg si. Det kan virke utad som vi ikke gjorde noen ting, men det var ganske hektisk aktivitet da også, uttalte han til lokalavisen.

Styreleder Ivar Strømsjordet ble ifølge Lindseth Andersen kjent med saken 18. mars.

22. april uttalte den daglige lederen til DT at han er trygg på at det ikke vil bli avdekket ny klanderverdig informasjon rundt klubbens håndtering av saken.

– Jeg føler meg rimelig trygg på at vi ikke har gjort noe som er kritikkverdig ut fra de forutsetningene vi hadde, men det at vi som arbeidsgiver i ettertid ser oss i speilet og er ydmyke i forhold til at vi ikke hatt gode nok rutiner, føler jeg er helt på sin plass. Men så synes jeg vi også har tatt veldig godt tak i det raskt, og vi har allerede etablert gode midlertidige rutiner.

I etterkant la Lindseth Andersen seg flat i VG etter at han fikk kraftig kritikk av varslerens advokat.

I en ny kommentar til DT innrømmet Godset-lederen at han ikke burde ha uttalt seg slik han gjorde.

- Rapporten fra Kleven & Kristensen som det refereres til er avgrenset til å omhandle selve saken og ikke håndteringen av den og vil følgelig ikke trekke noen konklusjoner i så måte. Det blir også feil av meg å vurdere hvorvidt vi har gjort noe kritikkverdig i behandlingen av saken utover det å beklage at vi ikke har hatt gode rutiner, sa han.

Pedersen måtte gå

Nettavisen kunne 9. april avsløre at Henrik Pedersen var ferdig som Strømsgodset-trener. Dansken uttalte selv at han var sterkt uenig i anklagene som var rettet mot ham.

- Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten, sa han.

Dagen etter takket også sportssjef Flo for seg etter 25 år i klubben. Han fortsetter i klubben i en rådgiverrolle. Flo hevdet selv at avgangen hans ikke hadde noe å gjøre med danskens avgang dagen i forveien.

- Etter min mening er tiden inne nå. Dette er et riktig tidspunkt for meg å tre tilbake som sportssjef. Min fratredelse har ingen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag, skrev Flo.