Mandag slippes boken «Clas Brede - Hoppsjel» som blant annet tar for seg den mye omtalte konflikten mellom den nåværende landslagssjefen for hopp Clas Brede Bråthen, og Norges Skiforbund.

Saken fikk massiv oppmerksomhet i media, mens den sto på som verst.

Boken -skrevet av Terje Svabø og Astrid Versto - tar for seg livet til 53 år gamle Bråthen. Flere av kapitlene er viet til personalbråket mellom landslagssjefen og den forrige ledelsen i Norges Skiforbund, som utviklet seg til en offentlig skittentøysvask mellom partene.

LES OGSÅ: Bet seg merke i RBK-spillerens oppførsel: - Han er ufin. Han er jo et rasshøl

Forfatterne møtte motstand

Avslutningsvis i boken går de to forfatterne inn på selve arbeidet med boken og hevder der at sentrale krefter innad i den forrige ledelsen i Norges Skiforbund ikke ønsket at den aktuelle boken skulle komme ut.

– Fra første kontakt ble vi møtt med en mur av motstand fra det skistyret Erik Røste leda, skriver forfatterne.

Overfor VG mandag morgen utdyper forfatter Terje Svabø rundt dette:

– I vår lange journalistiske karriere har vi aldri møtt en sånn negativ holdning og motstand til et prosjekt som vi har gjort fra Erik Røste og hans nærmeste i dette tilfellet. Det har pågått fra dag én, sier Svabø til avisen.

Røste kommenterer også påstandene til VG:

– Jeg ble spurt av forfatterne om å delta i boken i en e-post den 7. januar i år, men valgte å ikke gjøre det da dette var en personalsak som ble forlikt mellom Clas Brede og Skiforbundet i oktober året før. Hele organisasjonen og sponsorene ønsket ro. Med forliket var det viktig og riktig å legge saken bak oss. Det både har jeg, og vil jeg fortsette å bidra til slik at hoppsporten kan se framover.

Ønsket ikke mer oppmerksomhet

Det hevdes altså at verken tidligere skipresident Erik Røste, visepresident Eva Tine Riis-Johannessen og styremedlem Erik Bruun ønsket å bidra til boken. Den samme holdningen skal også tidligere generalsekretær Ingvild Bretten Berg ha hatt, skriver de.

LES OGSÅ: Premier League-spiller (24) må legge opp

Forfatterne skriver at de nevnte personene ikke ønsket at boken skulle komme ut.

«Konflikten mellom Clas Brede og hans arbeidsgiver Norges Skiforbund er, som du vet, forhandlet fram til et forlik, og vi ser ingen grunn til å bidra til mer oppmerksomhet rundt dette nå. Ikke minst fordi det store flertallet i forbundet ønsker fullt fokus på det vi egentlig skal drive med. Det er blant annet konsekvenser i forhold til pandemi og et OL som nærmer seg, og vi bruker all tid på de grenene som ønsker hjelp», skriver Bretten Berg i en epost gjengitt i boka datert 12. januar 2022.

Det refereres også til en epost fra Riis-Johannessen fra 3. februar 2022, der hun gjør det klart at hun ikke vil bidra.

Skal ikke kommenteres

Videre omtales en epost fra Røste 6. april 20022 til leder for hoppkomiteen, Stine Korsen, der han gir klart uttrykk for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal forholde seg til arbeidet med boken om Clas Brede Bråthen.

«Siden personalsaken er forlikt og verken skal eller kan kommenteres, har vi gått ut ifra at dette er en uautorisert bok. Ut ifra intervjuet med forfatterne og Clas på tv2.no, kan det oppfattes som om dette er en autorisert bok. Det er fint om HK følger opp dette til møtet 6.», heter det i denne eposten fra Røste, ifølge boka.

Forfatterne skriver at det ikke finnes detaljer i avtalen mellom Bråthen og Skiforbundet som sier at forliket «verken kan eller skal kommenteres», slik Røste skriver i sin epost til Korsen.

LES OGSÅ: Norge starter EM-kvalifiseringen mot Spania

Kunne vært håndtert bedre

Det nyvalgte styret i Norges Skiforbund har vist en mer positiv holdning til å kommentere saken i boka. Nyvalgt skipresident Tove Moe Dyrhaug sier blant annet følgende om saken i en epost til forfatterne:

«I etterpåklokskapen er det nok mye som kunne vært håndtert på en bedre måte fra alle parter. I dag ser vi at denne saken burde vært løst i Hoppkomiteen og ikke blitt forelagt skistyret».

«Kommunikasjon er krevende, og det er alltid mottakeren som sitter på fasiten med tanke på hvordan ting oppfattes. Det er inngått et forlik med begge parter, og håper vi kan samhandle godt fremover. Vi skal legge dette bak oss, bruke alle gode krefter på gode skiopplevelser sammen. Jeg ønsker å se fremover og skape en arena for god og åpen samhandling».