Styret i NIF mener at det er opp til utøverkomiteen selv å diskutere problemstillingene Borch tar opp, men lover samtidig den meritterte roeren et svar.

Borch ba ledelsen i idrettsforbundet ta affære overfor utøverkomiteen.

– Det ble diskutert på styremøtet i går, og han vil få et skriftlig svar. Det svaret er ikke utferdiget ennå, så vi går ikke nærmere inn på hva som vil stå der, sa generalsekretær Nils Einar Aas i NIF under et pressmøte torsdag.

– Men det er viktig å understreke at det for idrettsstyret er naturlig at problemstillinger som gjelder utøverdemokratiet først og fremst diskuteres i deres eget fora. Utøverkomiteen er et veldig naturlig sted for å diskutere utfordringene Borch tar opp. Men vi skal komme tilbake til dette når vårt svar er utferdiget, fortsatte han.

Det var NRK som først omtalte Borchs misnøye. Han mener det utgjør en interessekonflikt at Jacobsen både er medlem av Den internasjonale olympiske komité og leder av den norske utøverkomiteen. Han har også anklaget henne for å hemmeligholde resultatene fra en intern undersøkelse blant utøverne.

«[...] leder har brukt sin plattform til å forfekte motsatt innstilling fra flertallet i utøvermassen, både i møte med IOC og Idrettsstyret. Hun har i tillegg unnlatt å rette opp i dette etter å ha blitt opplyst om utøvernes mening. Dette er helt uakseptabelt, og et grovt tillitsbrudd overfor norske utøvere», het det blant annet i brevet.

Utøverkomiteen har møte torsdag kveld.

(©NTB)