Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i dag sendt et brev til president Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Det melder idrettsforbundet i en pressemelding fredag ettermiddag.

I brevet uttrykker NIF bekymring for den vanskelige situasjonen i Norge og på verdensbasis, som følge av koronavirusutbruddet.

Idrettsforbundet ber IOC om at OL i Tokyo 2020 ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll.

- På bakgrunn av den høyst uavklarte situasjonen i Norge og i store deler av verden for øvrig, er det verken forsvarlig eller ønskelig å sende norske utøvere til OL eller Paralympics i Tokyo til 2020 før verdenssamfunnet har lagt denne pandemien bak seg, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettspresidenten sier også at hun deler bekymringene, blant annet knyttet til Fair Play og ulike treningsvilkår, som har fremkommet i pressen de siste dagene vedrørende koronasituasjonen.

- Bekymringen er ikke bare tuftet på hvordan den lokale koronasituasjonen eventuelt måtte se ut i Tokyo frem mot sommeren – det er også det globale bildet som her må legges til grunn for en avgjørelse fra IOC.

OL-ilden skal etter planen tennes i Tokyo 24. juli og brenne fram til 9. august.