En mannlig trener i 50-årene i en idrettsklubb på Romerike er tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig jente i vår.

Tirsdag møter mannen i Nedre Romerike tingrett, og det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.

Den aktuelle klubben, som vi må holde anonym av hensyn til offeret, fikk først vite om overgrepet da politiet tok kontakt i juni.

Saken har skapt sterke reaksjoner innad helt siden politiet, i starten av etterforskningen, ringte til klubblederen for å spørre om trenerens rolle i klubben.

- Ingen i klubben visste noe om dette på forhånd, ingen visste noe før vi snakket med politiet. Så det var selvsagt et sjokk. Vi skjønte jo ingenting og visste ikke hva eller hvem det gjaldt, sier klubblederen til Nettavisen, som er anonymisert av hensyn til fornærmede i saken.

«Han oppnådde den seksuelle omgangen ved å utnytte sin posisjon som trener for den yngre fornærmede, blant annet ved at han dagen i forveien hadde forespeilet fornærmedes mor NN at han ville ha med fornærmede til klubbens treningshall for å rydde», står det blant annet i tiltalen.

Les også: Lagleder tiltalt for grov voldtekt av mindreårig jente på Norway Cup

På 90-tallet ble mannen dømt til tre års fengsel for å ha voldtatt og kommet med drapstrusler mot en 13 år gammel jente et annet sted i landet.

Det var først utpå høsten at klubblederen fikk vite at treneren også hadde blitt dømt for lignende forhold tidligere.

Det var det ingen i idrettsklubben på Romerike som visste da mannen startet som trener i klubben i 2019.

- Det var en stor overraskelse og et sjokk. Så vi var helt totalt uforberedt, sier klubblederen.

Nettavisen har vært i kontakt med trenerens forsvarsadvokat, Nils Christian Nordhus, som hadde følgende å si.

- Vår klient har forklart seg for politiet, og han vil også svare på alle spørsmål han får i retten. Det er hensynet til alle som er berørt som gjør at vår klient velger å ikke ville bidra til forhåndsprosedyre i pressen. Han håper det er forståelse for dette. Det er ikke ytterligere kommentarer.

Treneren fremviste politiattest uten bemerkninger

Mannen ble medlem av idrettsklubben på Romerike i 2018, og ble etter hvert også trener i klubben.

Da skal mannen ha blitt bedt om å fremvise politiattest.

Politiattestordningen er et av virkemidlene idretten har for å unngå at uskikkede personer får ansvar og tillitsforhold til mindreårige.

Hvordan er det da mulig at den voldtektsdømte treneren slapp inn i idretten igjen?

Grunnen er at politiattesten som treneren viste frem var helt uten merknader, hevder klubblederen.

- Trenerens politiattest ble loggført høsten 2019, og den ble fremvist på en trening til meg og jeg noterte dato for fremvisningen og dato på politiattesten, og at den gjaldt for treneren og at det ikke var noe å bemerke. Vi fikk aldri politiattesten, men fikk den fremvist og loggførte dette slik regelverket sier, forteller klubblederen.

Les også: Nekter straffskyld for Norway Cup-voldtekt: - Jeg er den perfekte syndebukk

Ifølge NIF sine regler skal ikke klubben oppbevare politiattesten, den skal bare fremvises og loggføres.

I så måte mener klubblederen at klubben har gjort alt riktig i henhold til NIF sine regler.

Klubben føler seg lurt

Men da klubblederen ble kontaktet av lokalavisa Romerikes Blad i høst og fikk vite at treneren tidligere var dømt for voldtekt av mindreårige, skjønte klubblederen at det må ha vært noe muffens med trenerens politiattest.

- Det var tidligere forhold som skulle fremkommet på en slik politiattest, men det gjorde det ikke. Så kan man jo lure på hvorfor det. Vi har jo ikke den i hende, så vi kan ikke bevise noe, men den må enten ha vært forfalsket eller på en eller måte utstedt på feil grunnlag, noe som vi bare kan spekulere i, sier klubblederen.

- Føler dere at dere har blitt lurt av treneren?

- Ja, vi gjør jo det. Den politiattesten skulle jo vist noe annet enn det den gjorde. Treneren må jo ha vært klar over hvorfor den politiattesten ble avkrevd. Sånn sett har han holdt disse tidligere forholdene skjult for oss, og sånn sett lurt oss, i den forstand at han har fått en rolle han ikke skulle hatt, mener klubblederen.

Styret i klubben har i etterkant anmeldt treneren for forfalskning av politiattesten, men saken ble henlagt.

- Var dere mistenksomme før det skjedde?

- Nei, overhodet ikke. Det var utenfor vår fantasi at det skulle være noe sånt i historikken hans, svarer klubblederen.

- Kunne klubben gjort noe annerledes i denne saken?

- Man kunne kanskje sagt at vi burde sjekket politiattesten nøyere, og kanskje bedt om å få den overlevert i det minste og så makulert den, men kravet er egentlig at den skal fremvises og loggføres. Og det har vi gjort.

Likevel har klubben nå valgt å innføre tiltak og bestemt at det skal være to personer som sjekker politiattesten for å være helt sikre på at det ikke er noe feil, og at det er større sjanse for at eventuelle avvik blir oppdaget.

Les også: Kyvåg om Norway Cup-voldtekten: - At man klarer å bringe frem ett enkelt tilfelle når det har vært en million barn hos oss, da blir det nesten dumt å prate om temaet

- Det er krevende

I tiltalen for treneren kommer det fram at voldtekten skal ha skjedd i mai i år i et forsamlingssted i kommunen treneren er bosatt i.

Selv om den straffbare hendelsen skjedde utenom klubbens aktiviteter, tar idrettslaget saken svært tungt. Offeret og tiltalte ble kjent via idretten.

- Dette er ekstremt tragisk for de som blir rammet. Spesielt tenker vi på offeret, men også for alle andre som er i miljøet, både klubben, styret, medlemmene, foreldrene og idretten generelt. Alle blir på en måte ofre, sier klubblederen.

Det faller mye på han og de andre i styret når en slik sak oppstår, noe klubblederen innrømmer er en tung oppgave.

- Dette er utrolig leit, og har skapt mye uro for klubben vår. Situasjonen er rett og slett et helvete. Men styret har etablert et saksutvalg etter råd fra NIF for å sikre at denne prosessen blir godt ivaretatt, og vi har tatt saken på det ytterste alvor. Vi må være ærlige på at denne prosessen har vært tung og tidkrevende for både meg, saksutvalget, resten av styret og for medlemmene i klubben vår. Vi har jobbet tett med NIF og fulgt alle anbefalingene deres. De har vært en sterk støttespiller i en krevende prosess, sier lederen.

- Kan ikke utelukke at folk vil klandre oss

Klubben har i etterkant samarbeidet med NIF om hvordan de skal håndtere situasjonen. Noe NIF har hjulpet klubben med, er hvordan de skal sende ut informasjon internt i klubben om hendelsen.

Klubben har ikke informert om identiteten til denne personen internt i klubben, men de har gitt kortfattet informasjon om at det er en person i klubben som er siktet for seksuelt overgrep.

- Er du redd for at folk skal gi klubben skylden for det som har skjedd?

- Vi kan ikke utelukke at noen vil klandre oss. Det er derfor jeg er glad for at vi har hatt en rutine på dette her og har logget og dokumentert fremviste politiattester. Ikke bare for denne treneren, men også alle andres. Men likevel er det sikkert noen som vil anklage oss, det vil det nok være, sier klubblederen.

Treneren er for tiden varetektsfengslet, noe han har vært siden pågripelsen i mai.

Rettssaken mot den tiltalte treneren er berammet til å gå i Nedre Romerike tingrett fra 26. til 29. januar.