*Nettavisen* Sport.

Idrettsstyret delt i OL-saken

Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Idrettsstyret var delt da det skulle avgjøres om Tromsø bør søke OL i 2014.

27.05.04 19:26

På et styremøte torsdag stemte sju av styrets medlemmer for en slik søknad, mens fem stemte imot. Idrettspresident Karl-Arne Johannessen var blant dem som stemte imot.

- Nå er det gjort et vedtak og alle går inn for denne søknaden. Vi har snudd hver eneste stein og brukt halve dagen på denne saken, fortalte Johannessen på en pressekonferanse torsdag kveld.

Nå er det opp til Stortinget å bestemme om Tromsø og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) skal søke OL i 2014. Formelt er det NIF som søker om å få OL, med Tromsø som arrangør.

I en pressemelding torsdag gir idrettsstyret en begrunnelse for sitt valg.

Her er pressemeldingen:
"" Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har vedtatt at Norge bør søke om å arrangere De olympiske vinterleker og Paralympics i Tromsø i 2014. Idrettsstyret mener at søkergruppen Tromsø 2014 har gjort et godt arbeid for å videreutvikle søknaden i henhold til de forutsetninger Idrettsstyret ga 6. januar.

På bakgrunn av et kompakt konsept og et arktisk særpreg mener Idrettsstyret at Tromsø vil være en god søker for 2014.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité mener at vinter-OL og Paralympics i Tromsø vil kunne bidra til å utvikle både breddeidretten, toppidretten og idretten for funksjonshemmede i Norge. Samtidig vil vinter-OL kunne gi en betydelig styrking av frivilligheten i idrettsbevegelsen og i samfunnet for øvrig. Frivilligheten, engasjementet og kompetansen i Norges største frivillige organisasjon vil være idrettens fremste bidrag til OL i Tromsø. Arrangementet vil også kunne bidra til at Norge opprettholder posisjonen som en av verdens ledende vinteridrettsnasjoner. Dette er sentrale idrettspolitiske momenter for å søke vinter-OL i 2014.

Bistand fra personer med erfaring fra Lillehammer-lekene i 1994 har bidratt til mer troverdige økonomiske anslag enn i den opprinnelige søknaden. Idrettsstyret antar likevel at budsjettet fortsatt har usikkerhetsmomenter.

Idrettsstyret forutsetter at det ikke benyttes spillemidler til å finansiere søkeprosessen. NIF kan heller ikke bistå økonomisk.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har vurdert de fire problemstillingene knyttet til tidspunkt, innkvartering, transport og etterbruk samt spørsmålet knyttet til bruk av spillemidler ved et eventuelt OL i Tromsø. Idrettsstyret mener at den dokumentasjon som er fremlagt av Tromsø 2014 har bidratt til å heve kvaliteten på søknaden. Styret føler seg ikke kompetent til å overprøve de faglige vurderinger som er gjort på andre samfunnsområder.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er innforstått med at det vil bli benyttet spillemidler til finansieringen av anlegg til et eventuelt OL i Tromsø i 2014, og legger til grunn 415 millioner kroner (2004 kroner), som beskrevet i brev fra KKD av 2.2.04. Investeringene av spillemidlene må fordeles over flere år.

De olympiske leker vil være en stor samfunnsbegivenhet og medføre kostnader langt ut over Idrettsstyrets myndighet. Blant annet er etterbruk av anlegg en stor utfordring for de fleste arrangører av olympiske leker. Tromsø 2014 har skissert flere konstruktive grep for etterbruken av OL-anleggene, men erkjenner selv at her må det gjøres en ytterligere innsats. Idrettsstyret mener at det fortsatt er utfordringer på dette området, og at den videre prosessen må finne frem til sikre løsninger for etterbruken, herunder etterbruksfond.

Mindretallet mener at usikkerhetene knyttet til etterbruk er for store til at de finner det riktig å gå videre med søknaden.

Styrets vedtak medfører at vurderingen av den totale ressursbruken i forhold til de samfunnsmessige og regionale effektene av et eventuelt OL i Tromsø må gå til politiske behandling. ""

Idrettsstyrets vedtak ble fattet med sju mot fem stemmer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.