Det kom frem på Idrettsforbundets åpne time torsdag formiddag.

Det var visepresident Vibecke Sørensen som kunne bekrefte at Idrettsstyret nå går inn for å oppheve det særnorske forbudet.

- Vi mener tiden er inne, sier Sørensen.

- Når Idrettsstyret nå sier at vi støtter Friidrettsforbunds forslag om å oppheve forbudet, så er det fordi vi mener at vi har utviklet gode verdier, har god treningskultur og at denne organisasjonen er moden for å oppheve et særnorsk forbud, forklarer visepresidenten.

Sørensen forteller at de vil gi de norske utøverne muligheten til å kunne forholde seg til samme regelverk som deres utenlandske konkurrenter.

Les også: Warholm holder OL-døren åpen for 2032

- Skal utarbeide retningslinjer

Samtidig ønsker Idrettsstyret å nedsette en bred sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett.

- Disse retningslinjene skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. Retningslinjene skal ta hensyn til norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.

- Med de anbefalingene vi ønsker å skulle utarbeide så skal vi ivareta de verdiene vi har, sånn at dette blir en fornuftig bruk og ikke et misbruk, sier Sørensen.

Saken vil nå bli vurdert på Idrettstinget i mai.

- Dette vedtaket danner grunnlaget for det alternative forslaget som vi vil levere til Idrettstinget i mai. Dette vil bli debattert opp mot Friidrettsforbundets forslag, forteller Sørensen.

Les også: Ingebrigtsen advarer: - Dummeste man kan gjøre er å la skigjengen lede debatten

Ulovlig siden 2003

Debatten rundt høydehus i Norge har rast i over 15 år.

I 2003 bestemte idrettstinget å forby bruken av høydehus og det de omtaler som andre former for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning og trykk.

Dette gjelder også bruken av oksygenmasker. Senere på 2000-tallet tok blant annet Ole Einar Bjørndalen til orde for å få lov til å benytte seg av høydehus, men han fikk aldri medhold.

I 2015 var det på nytt oppe et forslag i idrettstinget om å åpne opp for bruk av høydehus, men forslaget ble nedstemt. Idrettstinget argumenterer for at det er uetisk å benytte seg av høydehus, og de avgjorde i 2015 at de ønsket å gå foran i kampen mot dette hjelpemiddelet, også ute i Europa og verden.

Nå ser det imidlertid ut at det kan gå mot oppheving av forbudet etter støtten fra NIF.

Ingebrigtsen: - Handler om rettferdighet

Det betyr i så fall at blant andre Gjert Ingebrigtsen får ønsket sitt oppfylt.

Han har i lenger tid vært kritisk til det særnorske forbudet mot bruk av simulert høyde i Norge.

Ingebrigtsen sier at han ikke nødvendigvis er en forkjemper for bruk av kunstig høyde, men han er svært opptatt av at utøverne skal måtte følge de samme reglene uavhengig av hvor de kommer fra og bor.

- Ensidige forbud i Norge kontra resten av verden som går på vår evne til å konkurrere på like vilkår er bare tull. Det har ikke noe å gjøre med om det er simulert høyde, joggesko eller lengden på skistaver. Det handler om at ting skal være rettferdig eller ikke. Det handler om vi skal ha særforbud i Norge eller ikke. Blås i om det er kunstig høyde, skistavlengde eller andre forhold. Rettferdighet innenfor idrett er et grunnleggende prinsipp og jeg er for rettferdighet og at reglene skal være like for alle, sa Ingebrigtsen til Nettavisen tidligere i år.

- Det gjør det veldig mye lettere å håndtere enn hvis man skal ha særregler i Norge, særregler i Italia, særregler i Frankrike og så videre. Vi kan ikke ha det sånn. Vi konkurrerer på samme arena og da må reglene være like for alle. Det er det eneste fornuftige prinsippet, men man drukner det i moralisme, etikk og idrettsbevegelser hit og dit og opp og ned, sa en engasjert Ingebrigtsen.