Han er også dømt til å betale fornærmede 200.000 kroner i oppreisning.

Det kommer frem i dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Treneren skal ha voldtatt fornærmede i mai i fjor i et forsamlingssted i kommunen treneren er bosatt i.

Mannen er også dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling som trener, og for å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

Partene har 14 dager på eventuelt å anke avgjørelsen.

Erkjente ett av tre tiltalepunkter

Under hovedforhandlingen i slutten av januar kom det frem at mannen erkjente ett av tre tiltalepunkter. De to andre tiltalepunktene erkjente han ikke og delvis.

Mannen i 50-årene erkjente seg skyldig i tiltalepunktet som het følgende: «for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år».

I retten ble dette knyttet opp mot seksuelle meldinger og videoer mannen sendte til den nesten 45 år yngre fornærmede. Mannen innrømmet å ha gjort dette.

Mannen erkjente delvis å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år.

Han erkjente ikke å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling som trener for den mindreårige jenta.

Bistandsadvokat Annette Rygg er fornøyd med dommen.

- Domstolen har lagt tiltalen til grunn i sin domfellelse hvilket vi mener er riktig, skriver hun i en e-post til Nettavisen.

Mannens forsvarer har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser om hvordan de stiller seg til dommen.

Tidligere dømt

Det er ikke første gangen mannen blir dømt for voldtekt.

På 90-tallet ble mannen dømt til tre års fengsel for å ha voldtatt og kommet med drapstrusler mot en 13 år gammel jente et annet sted i landet.

Det var først utpå høsten at klubblederen fikk vite at treneren også hadde blitt dømt for lignende forhold tidligere.

Det var det ingen i idrettsklubben på Romerike som visste da mannen startet som trener i klubben i 2019.