Onsdag møttes partene i dommerkonflikten til møte der Røde Kors-sjef Sven Mollekleiv gikk inn som megler. Etter samtaler har partene enda ikke kommet til enighet.

På møtet deltok Mollekleiv, dommer Svein-Erik Edvartsen, dommersjef Terje Hauge, direktør for konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, og leder av dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen.

- Vi har hatt et møte der partene lyttet, der partene fikk redegjøre for sine syn og der vi klargjorde roller og forventninger. Det var et kontruktivt møte, der vi besluttet om å møtes igjen med siktemål om å komme frem til en løsning, sier Sven Mollekleiv til Nettavisen.

Han bekrefter at det er planlagt et nytt møte allerede på torsdag, der partene håper på å komme til en konklusjon «til det beste for norsk fotball og dommerne».

- Jeg kan ikke gå inn på innholdet i vår diskusjon nå, men si som sant er: Det var et konstruktivt møte, med en god og konstruktiv tone. Partene deltok i en diskusjon der man sikter på å komme frem til en løsning. Min konklusjon er at dette er håpefullt, sier Mollekleiv.

Han mener også at det er flere avgjørende faktorer som skal til for at partene finner en enighet i saken.

- Det er helt avgjørende at partene møtes. For det andre er det avgjørende at partene lytter til hverandre. Og for det tredje er det viktig at partene er opptatte av hva som er oppdraget, og hva som er best for norsk fotball og deres dommere i denne saken, sier Mollekleiv.

Det var for en drøy måned siden det ble klart at det eksisterer «gjensidig manglende tillit» mellom dommerstanden i NFF og toppdommer Svein-Erik Edvartsen.

Siden nådde man en løsning på saken, der Edvartsen skulle dømme fra syvende runde i Eliteserien, før saken igjen blusset opp for en knapp uke siden.

John Christian Elden, som representerer Svein-Erik Edvartsen i denne saken, ser lyst på situasjonen etter dagens møter.

- Vi ser svære positivt på dagens møte, og dialogen som fortsetter. Vi er i rute med der vi skal være, skriver Elden i en tekstmelding til Nettavisen.

Generalsekrtær i NFF, Pål Bjerketvedt, som tok initiativet til å hente inn Mollekleiv som megler, deltok ikke på dagens møte. Han understreker ovenfor Nettavisen at målet med dagens møte var å legge et godt grunnlag for en snarlig løsning på den pågående konflikten.

Nettavisen har vært i kontakt med Svein-Erik Edvartsen. Han ønsket ikke å kommentere saken.